Cena Grand Prix Jože Plečnik 2022

Projev prezidenta Slovinské republiky Boruta Pahora při předávání Ceny Grand Prix Jože Plečnik 2022. Vážený pane prezidente, vážení a milí přátelé, Je nám velkou ctí i radostí, že díky dosavadní úspěšné spolupráci rozvíjející se mezi Ljubljanou a Prahou, dnes můžeme společně oslavit tak významné 150. výročí narození významného architekta a umělce Jože Plečnika.  Dovolte mi, abych připomněl cestu, kterou jsme již společně ušly. V roce 2020 jsme uspořádali výstavu Jože Plečnik a Praha, která pro svůj úspěch putovala po celé řadě Slovinských měst – Ljublani, Nové Goryci, Kršeku, Mariboru, Celji či Nového Mesta a sklidila velký zájem veřejnosti. V roce 2021 jsme navázali výstavou v Lánech, sídle českého prezidenta. A třetí v pořadí je letošní výstava v Tereziánském křídle Pražského hradu, nad kterou přijal osobní Read more…

Vznik a historie Ceny Jože Plečnika

Vznik Ceny Jože Plečnika Zrod Ceny Jože Plečnika se datuje do roku 2018, kdy byla poprvé udělena u příležitosti celostátních oslav stoletého výročí založení Československé republiky. Jejím cílem bylo vyzdvihnout význam československé architektury a stavitelství za posledních 100 let. Tím důležitým impulsem pro vznik tohoto dnes již prestižního ohodnocení se stalo poselství významné osobnosti – slovinského architekta Jože Plečnika, který po První světové válce přijal nabídku Tomáše Garrigue Masaryka, 1. prezidenta ČSR, na obnovu Pražského hradu a jeho adaptaci na důstojné sídlo hlavy nově vzniklé republiky. Cena se uděluje za celoživotní přínos v ochraně architektonického a kulturního dědictví. Celkem doposud převzalo Ceny Jože Plečnik 270 osobností. Historie Ceny Jože Plečnika 2018 – 2022 Cena Jože Plečnika 2022 Letošní cena je Read more…

Jože Plečnik v Tereziánském křídle

Současnou podobu dal Pražskému hradu architekt a urbanista Jože Plečnik, k jehož 150. výročí narození byla 1. dubna 2022 otevřena výstava v Tereziánském křídle Starého královského paláce. V nich návštěvník uvidí modely ze sbírek Pražského hradu a Muzea architektury a designu v Lublani, a to i těch, které byly vyrobeny pro výstavu v Centre Pompidou v roce 1986. Plečnikovu práci si ale budete moci prohlédnout i v exteriérech areálu Hradu – na nádvořích i v zahradách. Tento významný lublaňský rodák totiž mimo jiné zásadně přetvářel jak interiéry Nového královského paláce, tak hradní nádvoří a zahrady.  Jsou zde k vidění prjekty realizované, ale i třeba jen zamýšlené. Díky sedmnácti velkým panelům se tak dozvědí, jak vypadají Plečnikova hradní nádvoří, zahrady, Masarykova vyhlídka nebo třeba byt Read more…

Slavnostní udílení cen Opera Civitatem 2021 ve Španělském sále

Opera Civitatem českých měst a obcí Slavnostní udílení cen ve Španělském sále Pražského hradu. Opera Civitatem českých měst a obcí Slavnostní udílení cen ve Španělském sále Pražského hradu. Dne 4.10.2021 za účasti předsedy vlády a čelních politiků, představitelů církve v čele s Dominikem kardinálem Dukou, zástupců měst, obcí a regionů, předních představitelů odborné a kulturní veřejnosti a četných zahraničních hostů, proběhl ve Španělském sále Pražského hradu slavnostní večer s udílením cen Opera Civitatem a ceny Jože Plečnika. Ceny Opera Civitatem se udělovali za architektonicky či urbanistický nejkvalitnější soubory staveb vybudované ku prospěchu občanské společnosti za uplynulých 30 let Existence České republiky. Cena Jože Plečnika, signovaná prezidentem České republiky, je prestižním oceněním, udělovaným každoročně za celoživotní přínos architektuře, stavitelství a ochraně památek Read more…

Opera Civitatem českých měst

Slavnostní udílení cen ve Španělském sále Pražského hradu. 4.10.2021 za účasti předsedy vlády a čelních politiků, představitelů církve v čele s Dominikem kardinálem Dukou, zástupců měst, obcí a regionů, předních představitelů odborné a kulturní veřejnosti a četných zahraničních hostů, proběhl ve Španělském sále Pražského hradu slavnostní večer s udílením cen Opera Civitatem a ceny Jože Plečnika.  Ceny Opera Civitatem se udělovali za architektonicky či urbanistický nejkvalitnější soubory staveb vybudované ku prospěchu občanské společnosti za uplynulých 30 let Existence České republiky. Cena Jože Plečnika, signovaná prezidentem České republiky, je prestižním oceněním, udělovaným každoročně za celoživotní přínos architektuře, stavitelství a ochraně památek významným architektům a stavitelům České republiky. Udílení cen předcházela celonárodní soutěž, kdy jednotlivé kraje nominovaly jednotlivá města a obce za nejvýznamnější a Read more…

Úvodní slovo hlavního kurátora výstavy Prof. Vladimíra Šlapety

Výstavu modelů a fotografií kaleidoskopu staveb v Čechách, na Moravě a ve Slezsku za posledních 120 let reprezentuje fyzickou podobu naší země v tomto období z pohledu všech krajů a důležitých měst. Srdce výstavy tvoří expozice díla zakladatele a patrona české moderní architektury Jana Kotěry, jehož 150.výročí narození si budeme na konci roku připomínat.  Výstavu obklopuje symbolický průvod stovky architektů narozených od poloviny devatenáctého století až do konce Pražského jara, tedy s rozptylem téměř 120 let. Mohlo by jich být mnohem víc, ale vždy musí dojít k určité zkratce.Nejstarší z nich, profesor Josef Fanta, byl ještě vyškolen Josefem Zítkem a dalšími představiteli generace Národního divadla , následují žáci české i německé techniky, uměleckoprůmyslové školy a vídeňské akademie před první světovou válkou a představují vývoj architektonické tvorby Read more…

Jihomoravský kraj CENA PATRIA NOSTRA 2020

Jihomoravský kraj CENA PATRIA NOSTRA 2020 za obnovu národní kulturní památky – Větrného mlýna v Kuželově. Sanací a rekonstrukcí větrného mlýna v Kuželově byl výrazně zlepšen technický stav této národní kulturní památky památky, která je velmi ceněným unikátem jako jeden z mála dochovaných větrných mlýnů tzv. holandského typu v České republice. Sanace a rekonstrukce představovala „sešití“ thlin obvodového zdiva, opravy vnitřních vápenných omítek a byla doprovázena také obnovou tesařských prvků mlýna, včetně hlavní hřídele a čtyř lopat. A také novou šindelovou střechu. Renovovaný skvost s expozici mlynářství a života na Horňácku vítá nové návštěvy. Cenu předává: JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského krajeCeny přebírají: Ing. Ivo Štěpánek, ředitel Technického muzea Brno Ing. Bořivoj Hložek, projektant sanace a obnovy národní kulturní památky Vladimír Špička st., Read more…

Projev předsedy vlády ČR k večeru Pocta české památkové péči

Děkuji vám za pozvání a jsem moc rád, že můžu být účastníkem dnešního slavnostního večera k poctě české památkové péče a setkat se tady s vámi, kteří se věnujete našim památkám, na které jsme všichni právem tak hrdí. Mnozí z vás to s láskou děláte celý svůj profesní život, všem vám ale určitě patří náš velký dík za to, co jste pro zachování našeho společného národního bohatství v uplynulých letech vykonali. Kulturnost každého národa se totiž pozná i právě podle toho, jak pečuje o své památky. A jsem rád, že jste si pro tuto významnou událost vybrali Pražský hrad, nejvýznamnější, a nebojím se říct i nejposvátnější památku naší země, kterou obdivuje celý svět. Důvodem dnešní slavnosti je připomenutí 30leté etapy Read more…

Translate »