Slovo náměstka ministra kultury ČR

Vážení čtenáři, příležitost ohlédnout se za uplynulými třemi dekádami památkové péče ve svobodné společnosti je velmi cenná. Děkuji všem, kteří se přičinili o vznik této publikace, ale také všem, kteří se zapojili do dalších počinů reflektujících nejmladší vývoj oboru památkové péče. Součástí zodpovědnosti spojené s pozicí, na které mám tu Read more…

Translate »