Cena PATRIA NOSTRA

Cena Patria Nostra je udělována za příkladný investiční a architektonický počin přispívající k rozvoji venkova a uspokojování potřeb jeho obyvatel a návštěvníků v jednotlivých krajích ČR, realizovaný v letech 1990 – 2020. Seznam oceněných: Arcibiskupství pražské – za příkladnou péči a vytváření podmínek pro duchovní život českého venkova v letech 1990–2020a) Obci Sazoviceb) farnosti Mysločovicec) Ing. arch. Marku Janu Štěpánovi – za vybudování kostela sv. Václava jako náboženského, kulturního a komunitního stánku obce Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – za příkladné vytváření podmínek k plnohodnotnému životu obyvatel a návštěvníků českého venkovaa) obci Královské Poříčí za vybudování Centra tradičních řemesel konverzí areálu statku Bernard b) autorskému týmu P-TIP Projektová kancelář Sokolov zastoupená Ing. Pavlem Heinzem za projekt rozsáhlé konverze statku Bernard jako Read more…

Cena předsedy vlády GRAND PRIX PATRIA NOSTRA 2020

Cena předsedy vlády GRAND PRIX PATRIA NOSTRA 2020 za obnovu objektu národní kulturní památky areál Pustevny objekt Libušín. Obnova Libušína, národní kulturní památky v areálu Pustevny představovala šest let dlouhé cesty k jeho znovuotevření, neboť oheň ze 3. března 2014 způsobil téměř úplnou zkázu komplexu krásných secesních staveb od architekta Dušana Samuela Jurkoviče. Velmi rozsáhlý projekt obnovy řešil nejen samotný objekt Libušína, ale i přilehlou Pustevenku s uzavřením dvora a vybudování veškerého potřebného příslušenství. Soubor Jurkovičových staveb byl obnoven jako jedinečné kulturní dědictví, jako živé centrum regionu, ale i jako příklad řemeslného umu našich předků a důkaz, že kvalitní řemeslo zůstalo zachováno i do současnosti. Ceny předává: Ing. Andrej Babiš, předseda vlády ČRCeny přebírají: Ing. Bc. Jindřich Ondruš, generální ředitel Ing. Read more…

Cena Arcibiskupství pražského PATRIA NOSTRA 2020

Cena Arcibiskupství pražského PATRIA NOSTRA 2020 za vybudování kostela sv. Václava jako náboženského, kulturního a komunitního stánku obce. Kostel sv. Václava v Sazovicích vybral prestižní časopis Azure mezi deset nejlepších staveb roku 2017. Autor projektu sazovický kostel navrhnul tak, aby svým tvarem odkazoval na půdorys původní svatováclavské svatyně. Půlmetrové zdi rotundy se zužují do několika centimetrů a sbíhají do jednoho bodu jako papírový svitek. Odrážené světlo proniká přes zářezy ve stěnách do jednoduchého a čistého interiéru po měkkých křivkách. Kostel, který místní tak dlouho postrádali se stal srdcem obce. Objekt slouží hlavně duchovním účelům, ale ve spodní části suterénu má sál s celým zázemím, který  je využíván k různým besedám a kulturním akcím obce. Cenu předává: Mons. ThLic. Arcibiskup Dominik Read more…

Cena ministra zemědělství PATRIA NOSTRA 2020

Cena ministra zemědělství PATRIA NOSTRA 2020 za záchranu a obnovu Dvora Gigant Záluží. Rozsáhlý komplex Dvora Gigant v Záluží, ležícího  asi 18 km jihozápadně od Plzně navštěvujeme po 25 let jeho postupné rozsáhlé obnovy. Dvůr Gigant je samostatný objekt položený v rozsáhlém území téměř 180 hektarů vlastních obhospodařovaných pozemků, příslušejících ke dvoru. U dvora je malý park, který navazuje na Dvorský čtyřhektarový rybník využívaný k rekreačním a sportovním účelům. Cenu předává: Ing. Miroslav TomanCenu přebírá: Rodina Korcových Ing. Jan Holoubek

Cena ministryně pro místní rozvoj PATRIA NOSTRA 2020

Cena ministryně pro místní rozvoj PATRIA NOSTRA 2020 za vybudování Centra tradičních řemesel konverzí areálu statku Bernard. Centrum tradičních řemesel statek Bernard v Královském Poříčí. Dřívější statek byl zajímavě vybudován roku 1922 v tradičním chebském stylu hrázděných staveb v sousedství zrušeného dolu Bernard. Obec ho získala do vlastnictví se záměrem jeho rekonstrukce, která jej v letech 2005 – 2006 proměnila k nepoznání ve významnou vyhledávanou regionální pamětihodnost a centrum tradičních řemesel, které návštěvníkům nabízí živé ukázky řemeslného umění. Cenu předává: Ing. Klára Dostálová, ministryně Ceny přebírají: Michal Kováč, starosta obce Královské PoříčíIng. Pavel Heinz, P-TIP Projektová kancelář

Cena ministra kultury
PATRIA NOSTRA 2020

Cena ministra kultury PATRIA NOSTRA 2020 za záchranu a památkovou obnovu Tančírny v Račím údolí v Rychlebských horách. Tančírna v Račím údolí je unikátní secesní dřevěná stavba postavená v letech 1906 – 1907 v romantickém Račím údolí nedaleko Javorníka v Rychlebských horách. Na pokraji zkázy se podařilo obci Bernartice během let 2014 a 2015 obnovit tančírnu v původní kráse a dnes slouží k pořádání četných kulturních akcí a je v ní umístěno také infocentrum, kavárna a expozice o historii Rychlebských hor. Cenu předává: PhDr. Lubomír Zaorálek, ministrCeny přebírají: Mgr. Aleš Chromík, starosta obce Bernartice ing. arch. Michal Sborwitz, přebírá dcera Ing. arch. Marie Sborwitzová Miroslav Zezulka, Stavební společnost COMMODUM, spol. s r.o. Valašská Bystřice

Cena ministra průmyslu a obchodu PATRIA NOSTRA 2020

Cena ministra průmyslu a obchodu PATRIA NOSTRA 2020 za příkladnou péči a vytváření podmínek pro regionální průmysl, řemesla a obchod. Novostavba výrobní haly firmy CECHO – BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o. v Polničce slouží pro výrobu a servis forem na vstřikování plastů a administrativní část pro přípravu konstrukčních návrhů forem. Je umístěna na mírném návrší v členité obci Polnička proti obytné zástavbě ve středu obce na protějším svahu.  Průmyslová stavba výrobního objektu, tak vítaný a potřebný vklad pro rozvoj našeho venkova,  respektuje krajinu a svým umístěním a provedením  citlivě reaguje na okolí obce. Cenu předává: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA., ministrCeny přebírají: Bohumil Cempírek, majitel a investor novostavby výrobní haly firmy CECHO – BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o. v Polničce Ing. arch. Martinu Zezulovi a Read more…

Moravskoslezský kraj CENA PATRIA NOSTRA 2020

Moravskoslezský kraj CENA PATRIA NOSTRA 2020 za přípravu a zajištění realizace areálu Křížové cesty a prostranství u kostela sv. Matouše v obci Hať. Novou křížovou cestu u kostela sv. Matouše mohou nejen věřící obdivovat v obci Hať u Hlučína. U barokního farního kostel sv. Matouše z roku 1731 vznikla symbolická pouť, která nás provází čtrnácti zastaveními, znázorňujícími události spojené s ukřižováním Ježíše Krista. Autor reliéfů jednotlivých zastavení nejdříve vytvořil sádrový model podle návrhu, poté odlil lukoprénovou formu a do ní byl nalit speciální beton. Jednotlivá díla vytvářejí kruh. A altánek s posezením je v jeho středu. Nový pietní areíál je místem  pro rozjímání nejen pro věřící. Cenu předává: Mgr.et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmanaCeny přebírají: Werner Vyletělek, starosta obce Hať Ing. Daniel Kozel, architektonická Read more…

Translate »