Koncepce slavnostního večera Náš venkov 1990 – 2020

Vyvrcholením celorepublikového programu Náš venkov 1990 – 2020 bude slavnostní večer, který je koncipovaný jako pocta bohatému kulturnímu dědictví našeho venkova, pocta lidem a organizacím, kteří celoživotně o toto dědictví pečují a jejich vyznamenání Cenou Jože Plečnika. Významnou a podstatnou částí večera bude prezentace příkladných současných investičních a architektonických počinů přispívajících Read more…

Translate »