Slovo náměstka ministra kultury ČR

Vážení čtenáři, příležitost ohlédnout se za uplynulými třemi dekádami památkové péče ve svobodné společnosti je velmi cenná. Děkuji všem, kteří se přičinili o vznik této publikace, ale také všem, kteří se zapojili do dalších počinů reflektujících nejmladší vývoj oboru památkové péče. Součástí zodpovědnosti spojené s pozicí, na které mám tu čest již pátým rokem pracovat, je péče o památky v naší zemi, a to včetně podílu na organizování finanční podpory jejich záchrany a obnovy. Hlavními aktéry při opravách památek jsou pochopitelně jejich vlastníci. Nicméně příspěvek na záchranu a obnovu ze strany státu je často zásadním impulzem pro rozhodnutí k opravě přikročit. Přes veškeré finanční i jiné limity možností této státní podpory je namístě objektivně konstatovat, že náš systém budovaný od Read more…

Translate »