Cena Grand Prix Jože Plečnik 2022

Published by Pocta české zemi on

Projev prezidenta Slovinské republiky Boruta Pahora při předávání Ceny Grand Prix Jože Plečnik 2022.

Vážený pane prezidente, vážení a milí přátelé,

Je nám velkou ctí i radostí, že díky dosavadní úspěšné spolupráci rozvíjející se mezi Ljubljanou a Prahou, dnes můžeme společně oslavit tak významné 150. výročí narození významného architekta a umělce Jože Plečnika. 

Dovolte mi, abych připomněl cestu, kterou jsme již společně ušly. V roce 2020 jsme uspořádali výstavu Jože Plečnik a Praha, která pro svůj úspěch putovala po celé řadě Slovinských měst – Ljublani, Nové Goryci, Kršeku, Mariboru, Celji či Nového Mesta a sklidila velký zájem veřejnosti.

V roce 2021 jsme navázali výstavou v Lánech, sídle českého prezidenta. A třetí v pořadí je letošní výstava v Tereziánském křídle Pražského hradu, nad kterou přijal osobní záštitu prezident České republiky pan Miloš Zeman. Výstavu jsme zahájili v dubnu tohoto roku a byla českou veřejností na všech úrovních přijata s nebývalým zájmem. Jistě k tomu přispěly i atraktivní prostory Pražského hradu, kde byly ve dvou patrech umístěny velmi zajímavé artefakty, makety, dobové publikace, kresby a fotografie vytvářející plastický obraz všestranné osobnosti tohoto slovinského umělce.

Chtěl bych ale při této příležitosti zdůraznit ještě jeden velmi pozoruhodný aspekt, na který nás výjimečná série výstav o díle a významu osobnosti Jože Plečnika upozornila. Je to aspekt, který se projevil již od prvních doteků spolupráce, organizace a obsahového ladění expozic. Je to i poznání, ke kterému jsme se dopracovali hodnocením výsledků jednotlivých výstav a reakcí odborné i laické veřejnosti, jejíž zájem nás mile překvapil. Všechny tyto okolnosti a výsledky za několik let práce nás přivedly k neformálnímu poznání o tom, jak jsme si jako národy blízcí, jak jsou hodnoty, které pro nás symbolizuje Plečnikovo dílo aktuální a jak jsme schopni je vzájemně sdílet.

Dílo Jože Plečnika prezentované v širších souvislostech pak vnímáme také  jako upozornění na stále živý a aktuální kulturně historický odkaz, který je přítomným, a především optimistickým mementem budoucím generacím o možnostech komunikace národů a kultur vzájemně se obohacujících a spolupracujících. To vše nám v konkrétní a hmatatelné formě odkazuje dílo Jože Plečnika, jeho osobní život je pak pro nás ukázkou rozměru evropské osobnosti.    

V těchto souvislostech abych Vám představil historii vzniku Ceny Jože Plečnika, která byla poprvé udělena v roce 2018 u příležitosti celostátních oslav stoletého výročí založení Československé republiky. Jejím cílem bylo vyzdvihnout význam československé architektury a stavitelství za posledních 100 let.

Cena Jože Plečnika je oceněním za celoživotní přínos architektuře, stavitelství a ochraně památek pro významné architekty a stavitele z České a Slovenské republiky. Důležitým impulsem pro vznik tohoto prestižního ohodnocení se stalo poselství významné osobnosti – slovinského architekta Jože Plečnika, který po První světové válce přijal nabídku Tomáše Garrigue Masaryka, 1. prezidenta ČSR, na obnovu Pražského hradu a jeho adaptaci na důstojné sídlo hlavy nově vzniklé republiky.

Dodnes toto ocenění přijalo 207 architektů, inženýrů, památkářů a osobností z České a Slovenské republiky.

Letošní již 5. ročník je z hlediska dosavadního průběhu předávání Cen Jože Plečnika zcela bezprecedentní v oblasti mezinárodní spolupráce na organizační i ideové úrovni. Její výsledky jsou pak jen dalším krokem a logickým impulsem, se kterým přicházíme ve své výzvě přinést v budoucnu Cenu Jože Plečnika do Evropy.

Vznik Středoevropské Ceny za Architekturu Jože Plečnika tak není pouhým návrhem projektu, ale pojmenováním budoucnosti, která už dnes staví na tradici vzájemných vztahů, zkušenostech a praktických výsledcích. Středoevropská Cena za Architekturu Jože Plečnika by v tomto smyslu navázala na stávající hodnotová kritéria Ceny Jože Plečnika a byla by udělována osobnostem, které se významně zasloužili o rozvoj architektury a kulturního dědictví v mezinárodním kontextu.

Proto mi je velkou ctí, před Vámi v tento krásný den stát a předat Vám, pane prezidente, první Středoevropskou Cenu za Architekturu Jože Plečnika a poděkovat Vám touto cestou za Vaši trvalou podporu česko-slovinských kulturních vztahů.

Děkujeme.

Translate »