Banner-JP-CZ

Cena Jože Plečnika

Vznik Ceny Jože Plečnika se datuje do roku 2018, kdy byla poprvé udělena u příležitosti celostátních oslav stoletého výročí založení Československé republiky. Jejím cílem bylo vyzdvihnout význam československé architektury a stavitelství za posledních 100 let. Tím důležitým impulsem pro vznik tohoto dnes již prestižního ohodnocení se stalo poselství významné osobnosti – slovinského architekta Jože Plečnika, který po První světové válce přijal nabídku Tomáše Garrigue Masaryka, 1. prezidenta ČSR, na obnovu Pražského hradu a jeho adaptaci na důstojné sídlo hlavy nově vzniklé republiky.

Ceny Jože Plečnika, jehož dílo je zapsáno v dědictví UNESCO, zmapovaly skutečně široké spektrum témat zvýrazňujících význam architektury pro rozvoj státu, měst a obcí.  Po výše uvedené ceně věnované 100 letům založení Československa, následovaly: Pocta české památkové péči, Náš Venkov 1990-2020, Naše město 1991-2021 a 150. výročí narození Jože Plečnika. Poslední cena proběhla ve formátu V4+Slovinsko.  O prestiži, kterou si cena Jože Plečnika vybudovala mluví i fakt, že poslední 2 roky předával cenu prezident ČR.

JP Long BreakCZ4

Středoevropská cena za architekturu

Vznik Středoevropské Ceny za architekturu Jože Plečnika je tak po pětiletém vývoji jen logickým vyústěním úspěšné myšlenky. V roce 2023 Středoevropská Cena za architekturu Jože Plečnika doznává zároveň rozšíření svých kritérií a své působení rozšiřuje do celého světa. Formulace požadavků vychází již nejenom z přínosu geniálního architekta, ale i vizí a odkazu jeho výjimečné osobnosti.

Do popředí se tak dostanou hodnoty Plečnikova architektonického přístupu, jakými byly humanismus, adaptabilita, chápání kontextu a skromnost použitých prostředků v současném světě. To vše se snahou odlišit se od nadměrné pompéznosti a exkluzivity směrem k harmonickému prostředí respektujícímu lidské měřítko, lidské zkušenosti a úměrný standart.

JP Long BreakCZ5

Mezinárodní odborná komise

Výše uvedeným záměrům odpovídá i příprava návrhů na nominace Středoevropské Ceny za architekturu Jože Plečnika. Mezinárodní festival architektury a urbanismu Architecture Week Praha v úzké spolupráci s Mezinárodní unií architektů (UIA), UNESCO – národní architektonické instituce a další přední instituce. Tyto instituce jmenují mezinárodní odbornou porotu, jejímž úkolem je vybírat a nominovat architekty a architektonické kanceláře, které dosáhly uznání díky projektům a realizacím sledujícím výše uvedené humanistické hodnoty architektury, a to bez ohledu na velikost a popularitu realizovaných objektů.

Porota bude posuzovat osobnosti a jejich díla z hlediska humanistického poslání profese – trvanlivé udržitelnosti, řemeslné a technologické kvality a sociální a kontextuální zodpovědnosti k prostředí a společnosti.  

Translate »