Úvodní slovo premiéra Petra Fialy k publikaci Alfabet české moderní architektury

Předsednictví České republiky v Radě Evropské unie je krom jiného vzácnou příležitostí připomenout výrazné kulturní hodnoty naší země ležící v srdci Evropy. Těmi kulturními hodnotami nejsou jen světoznámá česká hudba, literatura či výtvarné umění, ale také prostředí českých měst a české krajiny formovaných po staletí prací našich předků i našich současníků.  Publikace, kterou právě držíte v rukou, připomíná 120 osobností naší architektury, jež se svou tvorbou nesmazatelně zapsaly do podoby našich měst, vytvářely jejich architektonické klenoty, osobitost a neopakovatelný charakter. Lze z ní vyčíst celé dramatické dějiny, kterými Čechy, Morava a Slezsko procházely od začátku moderny na přelomu 19. a 20. století až po dnešek, tedy přibližně za období 120 let. Považuji za důležité, že vedle významných českých a moravských osobností jsou zde Read more…

Úvodní slovo hlavního editora Vladimíra Šlapety k publikaci Alfabet české moderní architektury

„Česká architektura vyjadřuje genius loci polohy v samém srdci Evropy. Po staletí v ní rezonovaly na křižovatce cest a vlivů impulzy ze všech světových stran. Nejinak tomu bylo i od počátku dvacátého století. Jan Kotěra, vychovaný školou Otto Wagnera na vídeňské akademii, vyvedl českou architekturu z času historismu do nové doby secese a moderny, v níž výsledná forma vycházela z konstrukce a účelu. Naproti tomu další kubistická generace, pod heslem „od moderní architektury k architektuře“ položila důraz na základní formy – hranol a pyramidu – a pokusila se expresívním výrazem o transformaci dvojdimenzionální Picassovy malby do tří dimenzí architektury. Po založení Československa iniciovala tato generace, vedená Josefem Gočárem a Pavlem Janákem, národní sloh – rondokubismus a otevřela i sociální problém doby, jímž byl rozvoj sídel s výstavbou Read more…

Úvodní slovo ministra průmyslu a obchodu k projektu Náš venkov 1990–2020

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, prioritou je pro nás vytvářet programy, které stabilizují a rozvinou podnikání na venkově. Chceme využít potenciálu našich drobných výrobců, prodejců a lokálních potravin. Jednoduše toho, co krásné nám Česká republika nabízí. Pro podporu maloobchodního podnikání na venkově připravujeme mimo jiné program OBCHŮDEK 2020+, který má za cíl spolufinancovat provozní výdaje malých prodejen zejména v obcích do tisíce obyvatel. Vzhledem k současné situaci, kdy epidemie koronaviru utlumila některé aktivity, se spuštění programu OBCHŮDEK 2020+ předpokládá v první čtvrtině roku 2021. Dalším nástrojem pro podporu maloobchodního podnikání na venkově je rozvoj bezhotovostní ekonomiky. Výsledkem spolupráce s kartovými společnostmi a poskytovateli bezkontaktních transakcí jsou platební terminál pro živnostníky zdarma. Navíc po dobu jednoho roku osvobozené od všech poplatků. Této Read more…

Úvodní slovo ministra kultury k projektu Náš venkov 1990–2020

Odjakživa se rád toulám. Díky tomu vím, jak se v posledních letech v naší zemi mění k lepšímu i místa mimo hlavní dopravní a turistické tepny. Česká, moravská a slezská kulturní krajina je rozmanitá. Každý region má svá kulturní specifika spjatá s dlouhým dějinným vývojem. Tato vzájemně obohacující rozmanitost si zasluhuje trvalou podporu, neboť tvoří základ identity obyvatel. Těší mě každá aliance investorů, architektů, památkářů, kunsthistoriků, politiků, ale i aktivních občanů, řemeslníků, prostě všech, kteří se snaží zachovat či obnovit pozoruhodné stavby na pozoruhodných místech. Proto si také velmi vážím projektu Náš venkov 1990–2020 a Ceny Patria Nostra. Jejich prostřednictvím lze ukázat, kde žijí šikovní lidé a co se jim povedlo. Uvítal jsem též možnost udělit Cenu ministra kultury počinu, který považuji za významný Read more…

Úvodní slovo ministra zemědělství k projektu Náš venkov 1990–2020

Vážené dámy, vážení pánové, projekt Náš venkov 1990–2020 je ohlédnutím za 30 lety péče o zachování kulturního, zejména nemovitého bohatství našeho venkova, zachycuje, jak se náš venkov mění. Často do krajů jezdím, hovořím s hejtmany i se starosty, scházím se se zástupci různých organizací, prostě se snažím zjistit, co lidi trápí, a společně hledat řešení. Jsem přesvědčen, že státní správa musí být se samosprávou v pravidelném kontaktu, abychom se vzájemně informovali o problémech, jejich řešení i o tom, co je nutné a dobré pro další rozvoj krajů a obcí udělat. Na Ministerstvu zemědělství se snažíme život v obcích a městech podporovat mnoha způsoby. Všem společně nám jde o živý venkov a živou krajinu. Jsem přesvědčen, že současný venkov potřebuje motivaci Read more…

Úvodní slovo ministryně pro místní rozvoj k projektu Náš venkov 1990 – 2020

Vážené čtenářky, vážení čtenáři ráda bych vás opět po roce pozdravila a dovolte mi, abych se s vámi podělila o několik postřehů, jak se za posledních třicet let zásadním způsobem změnil český venkov. Když se ohlédnu zpět, je potěšující zjištění, jak se od doby sametové revoluce s venkovem stále více zabýváme. Na Ministerstvu pro místní rozvoj jsme si totiž vědomi jeho důležitosti, a tak jsme během let navázali kontinuální spolupráci s našimi starostkami a starosty, abychom co nejcíleněji zohlednili jedinečné rozvojové potřeby našich obcí. Venkov při standardním pojetí tvoří většinu území naší republiky, a do tohoto území pochopitelně vždy směřovaly různé finanční prostředky či jiné formy pomoci a podpory. Škálu aktivit pro podporu a rozvoj venkova tedy nelze jednoduše ohraničit. V posledních letech Read more…

Slovo předsedy vlády k projektu Náš venkov 1990-2020

Vážení čtenáři, dámy a pánové, je mi potěšením přivítat Vás u nově vzniklé publikace Náš venkov 1990-2020, která Vám přináší komplexní přehled všeho zajímavého a důležitého, co se událo na našem venkově za posledních třicet let. Dozvíte se z ní třeba,  které projekty významně přispěly k proměně naší přírodní krajiny i její architektury. Spoustu z nich  určitě máte blízko, a proto je můžete osobně i  navštívit. Určitě Vás překvapí.  Já sám  mám radost, že existují takové projekty, jako je Náš venkov 1990-2020.  Když jsem totiž viděl všechny ty akce, které zvítězily v rámci letošních cen PATRIA NOSTRA, a taky čerstvé držitele Ceny Jože Plečnika 2020, byl jsem opravdu ohromen. Věřím, že kvalitní a citlivá správa našich přírodních a kulturních památek i naší venkovské infrastruktury má významný vliv na spokojenost a kvalitu Read more…

Projev kardinála Duky k projektu Náš venkov 1990-2020

Naše společnost vyrůstá z naší krajiny. Naše civilizace se zrodila jako zemědělská. Později do ní vstupují i města. Z hlediska údržby krajiny, ale i historických objektů, se celé dvacáté století chovalo k našemu prostředí dost macešsky. Venkov v současné době zápasí o své postavení ve společnosti, protože více než polovina obyvatel se odstěhovala do měst. I přesto jsme svědky toho, že v současné době se vesnice obnovuje po všech stránkách. Je to veliká zásluha občanských aktivit, spolků a soukromých zemědělců. Církev má v tomto procesu obrody své pochopitelné poslání, protože historicky byla vždy většinově na venkově. Sakrální stavby souvisí se vznikem lidské kulturní civilizace a budova kostela se vyprofilovala  jako dominanta obce. Nyní se kostely renovují, upravují a adaptují na Read more…

Úvodní slovo prezidenta ČR k projektu Pocta české památkové péči

Slovo pana prezidenta úvodem aneb Kulturní památky netleskají Vážení čtenáři publikace Pocta české památkové péči 1989–2019, chci se s Vámi potěšit nad úsilím mnoha lidí, kteří v uplynulých třiceti letech přiložili ruku k dílu a obnovili, někdy doslova vyzdvihli z popela vzácné památky z dědictví našich předků. Možná jste mnozí zaznamenali, že jsem při nedávném jmenování nového ministra kultury Lubomíra Zaorálka vyzval, aby se věnoval záchraně kulturních památek třeba i na úkor živé kultury. Poznamenal jsem, že mu za to asi nebude nikdo tleskat jako za účast na premiérách a udělování grantů, ale zajistí, aby po něm něco zůstalo, neboť kulturní památky, které vytvořili naši předci, netleskají, kulturní památky mlčí a chátrají. Mnohé a mnoho. Naštěstí, jak ukazují památky uvedené Read more…

Projev předsedy vlády ČR k večeru Pocta české památkové péči

Děkuji vám za pozvání a jsem moc rád, že můžu být účastníkem dnešního slavnostního večera k poctě české památkové péče a setkat se tady s vámi, kteří se věnujete našim památkám, na které jsme všichni právem tak hrdí. Mnozí z vás to s láskou děláte celý svůj profesní život, všem vám ale určitě patří náš velký dík za to, co jste pro zachování našeho společného národního bohatství v uplynulých letech vykonali. Kulturnost každého národa se totiž pozná i právě podle toho, jak pečuje o své památky. A jsem rád, že jste si pro tuto významnou událost vybrali Pražský hrad, nejvýznamnější, a nebojím se říct i nejposvátnější památku naší země, kterou obdivuje celý svět. Důvodem dnešní slavnosti je připomenutí 30leté etapy Read more…

Translate »