Vznik Ceny Jože Plečnika

joze-plecnik-AR-170119868-1

Zrod Ceny Jože Plečnika se datuje do roku 2018, kdy byla poprvé udělena u příležitosti celostátních oslav stoletého výročí založení Československé republiky. Jejím cílem bylo vyzdvihnout význam československé architektury a stavitelství za posledních 100 let. Tím důležitým impulsem pro vznik tohoto dnes již prestižního ohodnocení se stalo poselství významné osobnosti – slovinského architekta Jože Plečnika, který po První světové válce přijal nabídku Tomáše Garrigue Masaryka, 1. prezidenta ČSR, na obnovu Pražského hradu a jeho adaptaci na důstojné sídlo hlavy nově vzniklé republiky. Cena se uděluje za celoživotní přínos v ochraně architektonického a kulturního dědictví. Celkem doposud převzalo Ceny Jože Plečnik 270 osobností.

Historie Ceny Jože Plečnika 2018 - 2022

Cena Jože Plečnika 2022

Letošní cena je ve znamení významného jubilea – 150. výročí od narození Jože Plečnika. Tento již 5. ročník je z hlediska dosavadního průběhu předávání Cen Jože Plečnika zcela bezprecedentní v oblasti mezinárodní spolupráce na organizační i ideové úrovni. Její výsledky jsou pak jen dalším krokem a logickým impulsem, ve snaze organizátorů přenést Cenu Jože Plečnika v budoucnu do Evropy.Letošní cena je ve znamení významného jubilea – 150. výročí od narození Jože Plečnika. Tento již 5. ročník je z hlediska dosavadního průběhu předávání Cen Jože Plečnika zcela bezprecedentní v oblasti mezinárodní spolupráce na organizační i ideové úrovni. Její výsledky jsou pak jen dalším krokem a logickým impulsem, ve snaze organizátorů přenést Cenu Jože Plečnika v budoucnu do Evropy.Letošní cena je ve znamení významného jubilea – 150. výročí od narození Jože Plečnika. Tento již 5. ročník je z hlediska dosavadního průběhu předávání Cen Jože Plečnika zcela bezprecedentní v oblasti mezinárodní spolupráce na organizační i ideové úrovni. Její výsledky jsou pak jen dalším krokem a logickým impulsem, ve snaze organizátorů přenést Cenu Jože Plečnika v budoucnu do Evropy.

Vznik Středoevropské Ceny za Architekturu Jože Plečnika tak není pouhým návrhem projektu, ale pojmenováním budoucnosti, která už dnes staví na tradici vzájemných vztahů, zkušenostech a praktických výsledcích. V tomto smyslu by navazovala na stávající hodnotová kritéria Ceny Jože Plečnika a byla by udělována osobnostem, které se významně zasloužili o rozvoj architektury a kulturního dědictví v mezinárodním kontextu.Vznik Středoevropské Ceny za Architekturu Jože Plečnika tak není pouhým návrhem projektu, ale pojmenováním budoucnosti, která už dnes staví na tradici vzájemných vztahů, zkušenostech a praktických výsledcích. V tomto smyslu by navazovala na stávající hodnotová kritéria Ceny Jože Plečnika a byla by udělována osobnostem, které se významně zasloužili o rozvoj architektury a kulturního dědictví v mezinárodním kontextu.

Nominaci osobností na udělení Ceny Jože Plečnika v každé zemi Vyšehradské čtyřky připraví odborná komise příslušné architekto- nické organizace, které jsou zároveň i spoluorganizátory akce. Konkrétně se jedná o: Spolek architektů Slovenska, Asociace polských architektů, Asociace maďarských architektů, Obec architektů České republiky příslušné organizace ze Slovinska a Rakouska. Každá z organizací příslušné země nominuje 5 osobností z řad architektů, památkářů, stavařů a osobností kulturního života. Nominaci předloží s odborným stanoviskem.

Cenu Jože Plečnika ve Španělském sále Pražského hradu slavnostně převzalo 22 vyznamenaných.

Cena Jože Plečnika 2021

Dne 4.10.2021 za účasti předsedy vlády a čelních politiků, představitelů církve, zástupců měst, obcí a regionů, předních představitelů odborné a kulturní veřejnosti a četných zahraničních hostů, proběhl ve Španělském sále Pražského hradu slavnostní večer s udílením cen Opera Civitatem, udělovali za architektonicky či urbanistický nejkvalitnější soubory staveb vybudované ku prospěchu občanské společnosti za uplynulých 30 let Existence České republiky.

Vrcholem večera se již tradičně stal v pořadí čtvrtý ročník předání Cen Jože Plečnika, signovaných prezidentem České republiky. Nominace na Cenu Jože Plečnika z řad architektů, stavitelů či představitelů veřejného života – starostů, radních a zastupitelů měst a dalších institucí, které se nejvíce zasloužily o uchování a obnovu kulturního bohatství našich měst a jejich současný rozvoj vznikaly opět v těsné spolupráci s krajskými úřady.

Všechny oceněné projekty i řada dalších se pak staly součásti výstavy Česká moderní architektura od secese k dnešku, která proběhla v Jízdárně Pražského hradu a postupně ve všech krajích České republiky. Z tohoto – svým rozsahem i kvalitou exponátů výjimečného projektu, vznikla knižní publikace „Alfabet, Česká moderní architektura“ a dokumentární film.

Cenu Jože Plečnika ve Španělském sále Pražského hradu slavnostně převzalo 11 vyznamenaných.

Cena Jože Plečnika 2020

Dne 18. srpna 2021 byly slavnostně uděleny Ceny Jože Plečnika za rok 2020, jejichž udělení předcházela příprava velmi významného tématu Náš venkov 1990-2020. Stalo se tak s téměř ročním zpožděním, neboť epidemiologická situace neumožnila pořadatelům předat Ceny v řádném termínu.

Projekt byl koncipován jako pocta bohatému kulturnímu a společenskému odkazu venkova Čech, Moravy a Slezska. Jako pocta venkovu, který byl a je hybnou silou naší země, stejně jako i zárukou její zdravé budoucnosti. Jako pocta lidem i organizacím, kteří tyto hodnoty každodenně vytvářejí a v řadě případů o ně i celoživotně pečují. Ne vždy se jednalo o osobnosti mediálně známé, o to více si jejich společensky významná činnost zaslouží zveřejnění poděkování a prestižního ocenění, jakým je Cena Jože Plečnika.

Významnou roli v přípravě celého projektu Náš venkov sehrála Asociace krajů, která nabídla prostřednictvím odborných komisí detailní poznatky a historické souvislosti i o těch nejmenších obcích naší republiky. Jak ukázaly výsledky nominací „nejmenší nemusí nutně znamenat nejméně významné“. Za tuto obrovskou práci vykonanou navíc v době, která díky celosvětové infekci společenským aktivitám nepřála, patří Asociaci krajů zvláštní poděkování organizátorů tohoto u nás svým rozsahem zcela jedinečného projektu.

Satisfakcí a zároveň zdůrazněním tohoto velmi důležitého tématu pak byla pro laureáty možnost obdržet svá ocenění přímo z rukou prezidenta
České republiky Miloše Zemana na Pražském hradě.

Cenu Jože Plečnika ve Španělském sále Pražského hradu slavnostně převzalo 16 vyznamenaných.

Cena Jože Plečnika 2019

„Pocta české památkové péči“ neformálně podtrhla symboliku nástupu nové doby vymezené 30. výročím sametové revoluce. Stala se tak aktivní obnovou předchozích vrstev historie za posledních 30 let vyjádřené znovuoživením našeho architektonického dědictví.

Ceny se předávaly v přítomnosti významných hostů z České republiky i z celého světa. Nominace vznikaly ve spolupráci s Asociací krajů České republiky a jednotlivými kraji pod kuratelou prestižní odborné poroty složené z řad Národního památkového ústavu. Oceněným tleskal zaplněný sál s více než šest sty hosty za účasti předsedy vlády a předních činitelů vlády, senátu, krajů, církevních a uměleckých kruhů či odborných institucí. Záštitu nad celou akcí přijala řada významných institucí a osobností ČR z nichž za všechny jmenujme alespoň prezidenta České republiky Miloše Zemana, kardinála Dominika Duku či předsedu vlády ČR Andreje Babiše.

Pocta české památkové a její obsahové propojení s 30. výročím sametové revoluce, svým historickým významem překračující hranice našeho státu, umožnila organizátorům rozšířit pole své činnosti a posunout je k novým metám. V rámci druhého ročníku tak v kategorii Laureáti zvláštní ceny organizátorů vyznamenání poprvé překročilo hranice našeho státu – získalo jí Chateau de Versailles. Cenu převzal osobně ředitel Muzea national du Château de Versailles et de Trianon Laurent Brunnerov. Laureátem ceny ICOMOS se naopak stal Areál hradu a zámku Český Krumlov.Pocta české památkové a její obsahové propojení s 30. výročím sametové revoluce, svým historickým významem překračující hranice našeho státu, umožnila organizátorům rozšířit pole své činnosti a posunout je k novým metám. V rámci druhého ročníku tak v kategorii Laureáti zvláštní ceny organizátorů vyznamenání poprvé překročilo hranice našeho státu – získalo jí Chateau de Versailles. Cenu převzal osobně ředitel Muzea national du Château de Versailles et de Trianon Laurent Brunnerov. Laureátem ceny ICOMOS se naopak stal Areál hradu a zámku Český Krumlov.

Cenu Jože Plečnika ve Španělském sále Pražského hradu slavnostně převzalo 21 vyznamenaných.

Cena Jože Plečnika 2018

Během mezinárodního dne architektury, který se po celém světě slaví 1. října, byly ve Španělském sále Pražského hradu uděleny ceny za celoživotní přínos architektuře a stavitelství – ceny Jože Plečnika, pro významné architekty a stavitele z České a Slovenské republiky.

Záměrem organizátorů bylo vyzdvihnout význam československé architektury a stavitelství za posledních 100 let. Odbornou gesci nad výběrem nominovaných osobností převzaly přední české a slovenské odborné společnosti a k této příležitosti ustavené profesní komise.

Ceny Jože Plečnika, pro významné architekty a stavitele z České a Slovenské republiky za celoživotní přínos architektuře a stavitelství, byly ve Španělském sále Pražského hradu uděleny během mezinárodního dne architektury, který se po celém světě slaví 1. října.

Slavnostní předání cen se tak konalo ve společnosti více než 900 vybraných hostů oslav pořádaných Správou Pražského hradu a mezinárodním festivalem architektury a urbanismu Architecture Week Praha. Ceny osobně předali vysocí ústavní činitelé a další významné politické osobnosti krajů, měst a profesních organizací z Česka i Slovenska.Slavnostní předání cen se tak konalo ve společnosti více než 900 vybraných hostů oslav pořádaných Správou Pražského hradu a mezinárodním festivalem architektury a urbanismu Architecture Week Praha. Ceny osobně předali vysocí ústavní činitelé a další významné politické osobnosti krajů, měst a profesních organizací z Česka i Slovenska.

Cenu Jože Plečnika ve Španělském sále Pražského hradu slavnostně převzalo 197 vyznamenaných.

Categories: Uncategorized

Translate »