Opera Civitatem českých měst

Published by Pocta české zemi on

Slavnostní udílení cen ve Španělském sále Pražského hradu.

4.10.2021 za účasti předsedy vlády a čelních politiků, představitelů církve v čele s Dominikem kardinálem Dukou, zástupců měst, obcí a regionů, předních představitelů odborné a kulturní veřejnosti a četných zahraničních hostů, proběhl ve Španělském sále Pražského hradu slavnostní večer s udílením cen Opera Civitatem a ceny Jože Plečnika. 

Ceny Opera Civitatem se udělovali za architektonicky či urbanistický nejkvalitnější soubory staveb vybudované ku prospěchu občanské společnosti za uplynulých 30 let Existence České republiky. Cena Jože Plečnika, signovaná prezidentem České republiky, je prestižním oceněním, udělovaným každoročně za celoživotní přínos architektuře, stavitelství a ochraně památek významným architektům a stavitelům České republiky.

Udílení cen předcházela celonárodní soutěž, kdy jednotlivé kraje nominovaly jednotlivá města a obce za nejvýznamnější a nejprospěšnější realizace vedoucí ke zlepšení života jejich obyvatel v letech 1991–2021. Ne vždy tak rozhodovaly formální masivnost investic či objem vykonaných prací. Kritéria výběru vycházely z pohledu místních komunit a regionu, tedy z kontextu významu, účelnosti a provedení staveb v praxi, nikoli hodnocené pouze prizmaty akademických hledisek. Proto vedle sebe mohly soutěžit realizace cyklostezky spojující regionální centra s vybudováním nového nádražního komplexu, který nahradil nemoderní a desítky let chátrající objekt. Celý večer pak oplýval řadou podobných příkladů – ať již šlo o infrastrukturu, veřejný prostor, parky a zeleň, volnočasové aktivity, bydlení apod., na nichž mohly přítomní ocenit krásu, důmysl, funkčnost i význam vynaložených prostředků a lidské práce. 

V tomto smyslu se udělování cen Opera Civitatem stalo přehlídkou skutečných úspěchů a občanského porozumění za posledních třicet let našeho státu. A nic není přesvědčivějšího než vlastní realizace užitečné myšlenky. Samotný večer, kterému předcházela skutečně enormní celostátní aktivita zaštítěna odborníky, politiky a místními samosprávami, ukázal na dílčí úspěchy a zároveň navodil otázku celku. Obrovského stroje zajišťujícího onu výraznou změnu vzhledu i fungování našich měst.  Jeho soukolími jsou stát, soukromý sektor i občané. Naše města je pak společná zodpovědnost, společná práce a společný zájem na každé úrovni zodpovědnosti.Za posledních 30 let se zlepšilo prakticky vše. Města ožila. A nejsou to jen nové fasády, nové moderní stavby, budované obchvaty a komunikace. Naše města se mění v souladu se světovými trendy urbanizace, novými výzvami v trendech moderního bydlení, životního stylu. Náš pohled na kvalitu fungování měst a obcí ovlivnili a změnili i požadavky pracovního trhu. To vše jsou výsledky procesu, jehož mimořádnou dynamiku, slavnostní večer udílení cen Opera Civitatem svým mimořádným záběrem potvrdily.

Stojan Černodrinski

Translate »