Program oslav 30. výročí vzniku samostatné České a Slovenské republiky

Úvod Češi a Slováci v minulých desetiletích nejméně dvakrát viditelně světu ukázali, že krizové, konfliktní a historicky přelomové etapy vývoje lze řešit kulturně, kultivovaně a bez násilí. Tento proces odstartovala sametová revoluce v roce 1989 a následoval ji v roce 1993 vznik dvou nových samostatných států: České republiky a Slovenské republiky. Oba nové státní útvary a jejich obyvatelé si přitom vesměs zachovali vzájemné přátelské vazby a stali se jedinečným vzorem schopnosti tolerance, respektu a spolupráce bez národních antipatií, nevraživosti a mocenských nároků. Je tedy zcela na místě, a to nikoli jen v symbolické rovině, oslavovat dobré sousedské vztahy a funkční formy soužití mezi Čechy a Slováky v rámci společného členství v Evropské unii. Historie sousedských vztahů mezi Čechy a Slováky za uplynulé tři desetiletí potvrzuje zlepšení Read more…

Jože Plečnik na Pražském hradě

Tato kniha má jednoznačně ambice stát se kapesním přítelem nejednoho nadšence architektury, a to ať již hovoříme o tuzemském čtenářstvu či snad cizojazyčných návštěvnících našeho národního klenotu. Díky svému promyšlenému grafickému zpracování je v knize z podstaty tématu kladen primární důraz na reprezentativní fotografie každého místa, jehož ráz Jože Plečnik ověnčil nádechem svého osobitého stylu. Velkou výhodu lze spatřovat ve dvojjazyčnosti textu, která nesporně zvětšuje okruh potenciálních čtenářů. Každá z pasáží přináší neobyčejný vhled do sebemenších detailů valné většiny úprav a prací, jimž tehdejší hradní architekt oddal své srdce. Již pouhý fakt, že Jože Plečnik působil v Praze či Lánech s pověřením Tomáše Garrigua Masaryka bez jakéhokoli očekávání zisku, je nesporým dokladem jeho odhodlání vtisknout Pražskému Hradu i letnímu prezidentskému Read more…

Úvodní slovo premiéra Petra Fialy k publikaci Alfabet české moderní architektury

Předsednictví České republiky v Radě Evropské unie je krom jiného vzácnou příležitostí připomenout výrazné kulturní hodnoty naší země ležící v srdci Evropy. Těmi kulturními hodnotami nejsou jen světoznámá česká hudba, literatura či výtvarné umění, ale také prostředí českých měst a české krajiny formovaných po staletí prací našich předků i našich současníků.  Publikace, kterou právě držíte v rukou, připomíná 120 osobností naší architektury, jež se svou tvorbou nesmazatelně zapsaly do podoby našich měst, vytvářely jejich architektonické klenoty, osobitost a neopakovatelný charakter. Lze z ní vyčíst celé dramatické dějiny, kterými Čechy, Morava a Slezsko procházely od začátku moderny na přelomu 19. a 20. století až po dnešek, tedy přibližně za období 120 let. Považuji za důležité, že vedle významných českých a moravských osobností jsou zde Read more…

Úvodní slovo hlavního editora Vladimíra Šlapety k publikaci Alfabet české moderní architektury

„Česká architektura vyjadřuje genius loci polohy v samém srdci Evropy. Po staletí v ní rezonovaly na křižovatce cest a vlivů impulzy ze všech světových stran. Nejinak tomu bylo i od počátku dvacátého století. Jan Kotěra, vychovaný školou Otto Wagnera na vídeňské akademii, vyvedl českou architekturu z času historismu do nové doby secese a moderny, v níž výsledná forma vycházela z konstrukce a účelu. Naproti tomu další kubistická generace, pod heslem „od moderní architektury k architektuře“ položila důraz na základní formy – hranol a pyramidu – a pokusila se expresívním výrazem o transformaci dvojdimenzionální Picassovy malby do tří dimenzí architektury. Po založení Československa iniciovala tato generace, vedená Josefem Gočárem a Pavlem Janákem, národní sloh – rondokubismus a otevřela i sociální problém doby, jímž byl rozvoj sídel s výstavbou Read more…

Cena Grand Prix Jože Plečnik 2022

Projev prezidenta Slovinské republiky Boruta Pahora při předávání Ceny Grand Prix Jože Plečnik 2022. Vážený pane prezidente, vážení a milí přátelé, Je nám velkou ctí i radostí, že díky dosavadní úspěšné spolupráci rozvíjející se mezi Ljubljanou a Prahou, dnes můžeme společně oslavit tak významné 150. výročí narození významného architekta a umělce Jože Plečnika.  Dovolte mi, abych připomněl cestu, kterou jsme již společně ušly. V roce 2020 jsme uspořádali výstavu Jože Plečnik a Praha, která pro svůj úspěch putovala po celé řadě Slovinských měst – Ljublani, Nové Goryci, Kršeku, Mariboru, Celji či Nového Mesta a sklidila velký zájem veřejnosti. V roce 2021 jsme navázali výstavou v Lánech, sídle českého prezidenta. A třetí v pořadí je letošní výstava v Tereziánském křídle Pražského hradu, nad kterou přijal osobní Read more…

Vznik a historie Ceny Jože Plečnika

Vznik Ceny Jože Plečnika Zrod Ceny Jože Plečnika se datuje do roku 2018, kdy byla poprvé udělena u příležitosti celostátních oslav stoletého výročí založení Československé republiky. Jejím cílem bylo vyzdvihnout význam československé architektury a stavitelství za posledních 100 let. Tím důležitým impulsem pro vznik tohoto dnes již prestižního ohodnocení se stalo poselství významné osobnosti – slovinského architekta Jože Plečnika, který po První světové válce přijal nabídku Tomáše Garrigue Masaryka, 1. prezidenta ČSR, na obnovu Pražského hradu a jeho adaptaci na důstojné sídlo hlavy nově vzniklé republiky. Cena se uděluje za celoživotní přínos v ochraně architektonického a kulturního dědictví. Celkem doposud převzalo Ceny Jože Plečnik 270 osobností. Historie Ceny Jože Plečnika 2018 – 2022 Cena Jože Plečnika 2022 Letošní cena je Read more…

Středoevropská cena za architekturu Jože Plečnika

Středoevropská cena za architekturu Jože Plečnika   Záštitu nad Středoevropskou cenou za architekturu Jože Plečnika převzal prezident České republiky Miloš Zeman. Cena Jože Plečnika je oceněním za celoživotní přínos architektuře, stavitelství a ochraně památek pro významné architekty a stavitele z České republiky. Nikoli náhodou nese toto prestižní ocenění jméno slovinského architekta Jože Plečnika, který po 1. světové válce přijal nabídku Tomáše Garrigue Masaryka, prvního prezidenta ČSR, na obnovu Pražského hradu a jeho adaptaci na důstojné sídlo hlavy nově vzniklé republiky. Cena Jože Plečnika udělovaná za celoživotní přínos v oblasti architektury, stavitelství a ochrany památek pro významné architekty a stavitele z České republiky, si tak získala nejenom nezpochybnitelnou prestiž, ale i tradici. Letošní již pátá cena Jože Plečnika je ve znamení hned Read more…

Slavnostní večer česko-slovinských kulturních vztahů

Slavnostní večer česko-slovinských kulturních vztahů v rámci 150. výročí narození Jože Plečnika a udílení Cen Jože Plečnika 2022 prezidentem České republiky Milošem Zemanem Španělský sál Pražského hradu 14.9.2022   Záštitu nad slavnostním večerem česko-slovinských kulturních vztahů v rámci 150. výročí narození Jože Plečnika převzali prezident České republiky pan Miloš Zeman a prezident Slovinské republiky pan Borut Pahor. Letošní pátá Cena Jože Plečnika je ve znamení významného jubilea – 150. výročí od narození tohoto významného architekta. Přípravy oslav probíhaly v úzké spolupráci se slovinskými partnery, jejíž tradičně výborné podmínky jsou odrazem rozvoje vzájemných dlouhodobých diplomatických vztahů se Slovinskem. Cena Jože Plečnika je oceněním za celoživotní přínos architektuře, stavitelství a ochraně památek pro významné architekty a stavitele z České republiky. Důležitým impulsem Read more…

Laureáti Ceny Jože Plečnika 2022

Ľubica Brunová – Koreňová Životopis Narodila se v Topolčanech, dlouhodobě žije a pracuje v Žilině. Absolvovala fakultu architektury SVŠT v Bratislavě v roce 1979. 10 let pracovala ve Stavoprojektu a Pamiatkostavu Žilina. V roce 1990 zakládá vlastní soukromou praxi jako neformální a flexibilní uskupení, které pod názvem Koreňová architekti vede do současnosti. Profesi vykonává jako autorizovaná architektka, člen Slovenské komory architektů. Je členkou Spolku architektů Slovenska (v letech 2007-2011 člen prezídia), podílela se na činnosti časopisu Arch jako členka redakční rady a recenzent, byla aktivní členkou komise pro výstavbu při městě Žilina. Ocenění:– 1999 – laureát ceny Ferdinanda Čapku za polyfunkční dům Štúrova ul., Žilina (spolu s Romanem Trizuliakem)– 2004 – nominace na cenu Arch za Rodinný dům na Bôriku Read more…

Translate »