Koncepce slavnostního večera Náš venkov 1990 – 2020

Vyvrcholením celorepublikového programu Náš venkov 1990 – 2020 bude slavnostní večer, který je koncipovaný jako pocta bohatému kulturnímu dědictví našeho venkova, pocta lidem a organizacím, kteří celoživotně o toto dědictví pečují a jejich vyznamenání Cenou Jože Plečnika. Významnou a podstatnou částí večera bude prezentace příkladných současných investičních a architektonických počinů přispívajících Read more…

Úvodní slovo prezidenta ČR k projektu Pocta české památkové péči

Slovo pana prezidenta úvodem aneb Kulturní památky netleskají Vážení čtenáři publikace Pocta české památkové péči 1989–2019, chci se s Vámi potěšit nad úsilím mnoha lidí, kteří v uplynulých třiceti letech přiložili ruku k dílu a obnovili, někdy doslova vyzdvihli z popela vzácné památky z dědictví našich předků. Možná jste mnozí Read more…

Slovo ministryně pro místní rozvoj ČR k večeru Pocta české památkové péči

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, velice mě potěšilo, že jsem mohla i letos převzít záštitu nad slavnostním večerem Pocta české památkové péči, který se konal na začátku října na Pražském hradě, kde byly předány ceny Památka roku 2019, respektive cena Opera Historica 2019. O vítězi rozhoduje veřejnost v on-line hlasování v Read more…

Rozhovor s guvernérem ČNB Jiřím Rusnokem

Rozhovor s guvernérem České národní banky Jiřím Rusnokem u příležitosti udělení prestižní ceny Opera Historica 2019. 3. října 2019 převzal ve Španělském sále Pražského hradu guvernér České národní banky Jiří Rusnok prestižní ocenění Opera Historica za rekonstrukci části historických budov České národní banky v Praze. Slavnostní večer věnovaný 30 letům české památkové Read more…

Slovo náměstka ministra kultury ČR

Vážení čtenáři, příležitost ohlédnout se za uplynulými třemi dekádami památkové péče ve svobodné společnosti je velmi cenná. Děkuji všem, kteří se přičinili o vznik této publikace, ale také všem, kteří se zapojili do dalších počinů reflektujících nejmladší vývoj oboru památkové péče. Součástí zodpovědnosti spojené s pozicí, na které mám tu Read more…

Projev generální ředitelky NPÚ

Vážení hosté, dámy a pánové, přeji Vám příjemný večer. Předem se omlouvám, že můj projev bude poněkud vážnějším zamyšlením nad třicetiletým vývojem památkové péče v polistopadové demokratické společnosti. Před třiceti lety naše země nakročila směrem k demokracii a součástí této zásadní změny byla pochopitelně i nezbytná proměna památkové péče. Dovolte Read more…

Slovo ministra kultury k večeru Pocta české památkové péči

O památkách, které se nám dochovaly, platí prakticky to samé, co napsal Cicero o dějinách: jsou svědectvím časů, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti. Když projíždím křížem krážem Českou republikou, jsem nadšený z udržovaných památkových rezervací a zón, zachráněných zámků i opravených historických domů. Zatímco ale každý Read more…

Translate »