Úvodní slovo ministra průmyslu a obchodu k projektu Náš venkov 1990 – 2020

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, prioritou je pro nás vytvářet programy, které stabilizují a rozvinou podnikání na venkově. Chceme využít potenciálu našich drobných výrobců, prodejců a lokálních potravin. Jednoduše toho, co krásné nám Česká republika nabízí. Pro podporu maloobchodního podnikání na venkově připravujeme mimo jiné program OBCHŮDEK 2020+, který má za Read more…

Úvodní slovo ministra kultury k projektu Náš venkov 1990 – 2020

Odjakživa se rád toulám. Díky tomu vím, jak se v posledních letech v naší zemi mění k lepšímu i místa mimo hlavní dopravní a turistické tepny. Česká, moravská a slezská kulturní krajina je rozmanitá. Každý region má svá kulturní specifika spjatá s dlouhým dějinným vývojem. Tato vzájemně obohacující rozmanitost si zasluhuje trvalou podporu, neboť Read more…

Úvodní slovo ministra zemědělství k projektu Náš venkov 1990 – 2020

Vážené dámy, vážení pánové, projekt Náš venkov 1990–2020 je ohlédnutím za 30 lety péče o zachování kulturního, zejména nemovitého bohatství našeho venkova, zachycuje, jak se náš venkov mění. Často do krajů jezdím, hovořím s hejtmany i se starosty, scházím se se zástupci různých organizací, prostě se snažím zjistit, co lidi Read more…

Translate »