Na základě dlouhodobé spolupráce mezi Správou Pražského hradu a mezinárodním festivalem architektury a urbanismu Architecture Week Praha, kteří společně uspořádali mnoho událostí, se rozhodli využít tyto zkušenosti a dobré spolupráci ke vzniku tohoto pětiletého projektu.

Klíčový předpoklad k úspěšnému uskutečnění tohoto ambiciózního projektu je spolupráce s důležitými institucemi, jako je Úřad vlády, velké množství ministerských úřadů, kraje ČR a oborovými institucemi.

Poslední dva roky byl Pražský hrad hostitelem celorepublikových významných setkání a oslav na počest české, respektive československé architektury, a hmotného kulturního dědictví, jež nám zanechali naši předkové.

Jednak to byl 1. 10. 2018 ve Španělském sále Pražského hradu slavnostní večer 100 let československé architektury věnovaný připomenutí milníků československé architektury posledních 100 let a uctění těch, kteří se o ni zasloužili. Cenami Jože Plečnika bylo oceněno 173 českých a slovenských osobností za celoživotní významný podíl na rozvoji české, respektive československé moderní architektury.

O rok později 3. 10. 2019 následoval slavnostní večer opět ve Španělském sále a to s názvem Pocta české památkové péči 1989 – 2019 uspořádaný ke 30. výročí Sametové revoluce. Na večeru byly cenami Opera Historica 2019 oceněny nejvýraznější a nejkvalitnější obnovy památek a renovací staveb v posledních tří desetiletích.  Cenami Jože Plečnika bylo vyznamenáno 21 osobností za celoživotní dílo při záchraně a obnově našeho památkového dědictví.

Pro rok 2020 jsme připravili projekt Náš venkov 1990 – 2020, bilancující opět třicetileté období péče, tentokráte o zachování kulturního, zejména nemovitého bohatství našeho venkova a podíl na jeho dalším rozvoji ku prospěchu jeho obyvatel, ale také nás všech. Bohužel ani nás však neminula nemilá situace okolo koronaviru, a tak jsme se rozhodli přetransformovat večer do podoby dokumentárního filmu. 8.10.2020 se slavnostní večer ve Španělském sále konal, ale proběhlo zde pouze slavnostní vyhlášení všech Cen bez účinkujících. Nicméně celá situace dala vzniknout krásné myšlence, že Ceny budou předány v jednotlivých krajích, z čehož následně vznikne film v režii pana Jiřího Adamce. 

V roce 2021 se uskuteční bilanční prezentace Naše město 1991 – 2021, která má jednak připomenout péči o bohaté kulturní dědictví, které je součástí genia loci našich měst, 
a především provést bilanci jejich třicetiletého rozvoje, která tvoří centra hospodářského, vědeckého, společenského i kulturního života celé naší země a po roce 1989 prochází významnými proměnami v souladu s požadavky na moderní města XXI. století. V termínu 20.9.-10.10.2021 nás čeká ve Výstavní síni Mánes výstava Česká moderní architektura od secese k dnešku, jejíž součástí bude i expozice, v níž si připomeneme 150. narození vůdčí osobnosti moderní české architektury Jana Kotěry.

Slavnostní večer Naše město 1991 – 2021 ve Španělském sále Pražského hradu 4.10. 2021 bude uspořádán jako koncert k poctě laureátů, na kterém se budou udílet Ceny Opera Civitatem za architektonicky či urbanisticky nejkvalitnější soubory staveb vybudované za uplynulých 30 let ve městech ku prospěchu jejich občanů a návštěvníků a Ceny Jože Plečnika, které budou uděleny osobnostem, které se nejvíce zasloužily o uchování a obnovu kulturního bohatství našich měst a o jejich současný rozvoj.

Uzavřením bilance třicetileté práce při obnově a rozvoji naší vlasti bude bilanční projekt Naše vlast 1993 – 2022, konaný v předvečer 30. výročí vzniku České republiky. Smyslem prezentačního celorepublikového programu Naše vlast 1993 – 2022 bude ukázat české i zahraniční veřejnosti nejlepší výsledky rozvoje České republiky za oněch 30 let od  vzniku samostatné České republiky.


Translate »