Na základě dlouhodobé spolupráce mezi Správou Pražského hradu a mezinárodním festivalem architektury a urbanismu Architecture Week Praha, kteří společně uspořádali mnoho událostí, se rozhodli využít tyto zkušenosti a dobré spolupráci ke vzniku tohoto pětiletého projektu.

Klíčový předpoklad k úspěšnému uskutečnění tohoto ambiciózního projektu je spolupráce s důležitými institucemi, jako je Úřad vlády, velké množství ministerských úřadů, kraje ČR a oborovými institucemi.

Poslední dva roky byl Pražský hrad hostitelem celorepublikových významných setkání a oslav na počest české, respektive československé architektury, a hmotného kulturního dědictví, jež nám zanechali naši předkové.

Jednak to byl 1. 10. 2018 ve Španělském sále Pražského hradu slavnostní večer 100 let československé architektury věnovaný připomenutí milníků československé architektury posledních 100 let a uctění těch, kteří se o ni zasloužili. Cenami Jože Plečnika bylo oceněno 173 českých a slovenských osobností za celoživotní významný podíl na rozvoji české, respektive československé moderní architektury.

O rok později 3. 10. 2019 následoval slavnostní večer opět ve Španělském sále a to s názvem Pocta české památkové péči 1989 – 2019 uspořádaný ke 30. výročí Sametové revoluce. Na večeru byly cenami Opera Historica 2019 oceněny nejvýraznější a nejkvalitnější obnovy památek a renovací staveb v posledních tří desetiletích.  Cenami Jože Plečnika bylo vyznamenáno 21 osobností za celoživotní dílo při záchraně a obnově našeho památkového dědictví.

Pro letošní rok již organizátoři připravují projekt Náš venkov 1990 – 2020, bilancující opět třicetileté období péče, tentokráte o zachování kulturního, zejména nemovitého bohatství našeho venkova a podíl na jeho dalším rozvoji ku prospěchu jeho obyvatel, ale také nás všech. Také k této příležitosti bude připraven slavnostní večer 1. 10. 2020 ovšem tentokrát v Jízdárně Pražského hradu. Dále také připravujeme samostatnou výstavu ,,Sláva našemu venkovu“, publikaci a film.

Translate »