Na základě dlouhodobé spolupráce mezi Správou Pražského hradu a mezinárodním festivalem architektury a urbanismu Architecture Week Praha, kteří společně uspořádali mnoho událostí, se rozhodli využít tyto zkušenosti a dobré spolupráci ke vzniku tohoto pětiletého projektu.

Klíčový předpoklad k úspěšnému uskutečnění tohoto ambiciózního projektu je spolupráce s důležitými institucemi, jako je Úřad vlády, velké množství ministerských úřadů, kraje ČR a oborovými institucemi.

Poslední dva roky byl Pražský hrad hostitelem celorepublikových významných setkání a oslav na počest české, respektive československé architektury, a hmotného kulturního dědictví, jež nám zanechali naši předkové.

Jednak to byl 1. 10. 2018 ve Španělském sále Pražského hradu slavnostní večer 100 let československé architektury věnovaný připomenutí milníků československé architektury posledních 100 let a uctění těch, kteří se o ni zasloužili. Cenami Jože Plečnika bylo oceněno 173 českých a slovenských osobností za celoživotní významný podíl na rozvoji české, respektive československé moderní architektury.

O rok později 3. 10. 2019 následoval slavnostní večer opět ve Španělském sále a to s názvem Pocta české památkové péči 1989 – 2019 uspořádaný ke 30. výročí Sametové revoluce. Na večeru byly cenami Opera Historica 2019 oceněny nejvýraznější a nejkvalitnější obnovy památek a renovací staveb v posledních tří desetiletích.  Cenami Jože Plečnika bylo vyznamenáno 21 osobností za celoživotní dílo při záchraně a obnově našeho památkového dědictví.

Pro letošní rok jsme připravili projekt Náš venkov 1990 – 2020, bilancující opět třicetileté období péče, tentokráte o zachování kulturního, zejména nemovitého bohatství našeho venkova a podíl na jeho dalším rozvoji ku prospěchu jeho obyvatel, ale také nás všech. Bohužel ani nás však neminula nemilá situace okolo koronaviru, a tak jsme se rozhodli přetransformovat večer do podoby dokumentárního filmu. 8.10.2020 se slavnostní večer ve Španělském sále konal, ale proběhlo zde pouze slavnostní vyhlášení všech Cen bez účinkujících. Nicméně celá situace dala vzniknout krásné myšlence, že Ceny budou předány v jednotlivých krajích, z čehož následně vznikne film v režii pana Jiřího Adamce. 

Touto dobou již organizátoři zahájili přípravy projektu Naše město 1991-2021, jenž klade akcent nejen na moderní českou architekturu, ale také si bude připomínat 150. výročí narození vůdčí osobnosti moderní české architektury Jana Kotěry, a to ve Výstavní síni MánesLetohrádku královny Anny na Pražském hradě
V probíhajících přípravách je též další ročník slavnostního večera ve Španělském sále, který se bude konat dne 4.10.2021

Translate »