Oficiální tisková zpráva

3. října 2019 proběhl ve Španělském sále slavnostní večer nazvaný Pocta české památkové péči.  Večer krásy, důstojnosti a neotřelé atmosféry. Hodnotit průběh večera jako skvělý či společensky úspěšný je často používané klišé, které v tomto případě neobstojí. Za zdánlivě formálně vyhlížející událostí věnované 30 letům památkové péče u nás a navazující na letošní oslavy třicátého výročí listopadových událostí, se vyklubal večer, který svou neformálností vytvořil hodnoty na těchto akcích zřídka kdy vídané, přesněji řečeno – nevídané. Výsledný pocit je proto ještě o něčem jiném, vyšším, hodnocení jako skvělý a společenský úspěšný přitom nevyjímaje. Zaplněný sál s více než čtyři sta hosty za účasti předsedy vlády a předních činitelů vlády, senátu, krajů, církevních a uměleckých kruhů či odborných institucí dýchal dvě a půl Read more…

Cena Grand Prix Opera Historica 2019

Grand Prix Opera Historica 2019 byla nejvyšší Cena jaká byla v tento večer udělena. Cenu udělil místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček generálnímu řediteli Národního muzea v Praze Michalu Lukešovi a generálnímu řediteli Metrostavu Pavlu Pilátovi.

Vila Tugendhat – Cena Opera Historica ministra kultury ČR

Vila manželů Grety a Fritze Tugendhatových z let 1929–1930, navržená architektem Ludwigem Miesem van der Rohe, je dnes jedinou originálně zachovanou stavbou z mnoha děl architekta Miese a jako jediná památka moderní architektury v České republice je zapsána na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Volně stojící třípodlažní vila je zasazena ve svažitém terénu, přičemž do prvního podlaží je situováno technické zázemí. Druhé podlaží tvoří především hlavní obytný a společenský prostor se zimní zahradou, dále kuchyně s příslušenstvím a místnosti pro personál. Ve třetím podlaží s hlavním vstupem z ulice jsou ložnice rodičů, dětí a vychovatelky, příslušenství a rozlehlá terasa. Zahradu se zatravněnou loukou a několika solitérními stromy Mies navrhl spolu s Grete Roderovou-Müllerovou. V letech 2010–2012 prošla vila Tugendhat památkovou Read more…

Kostel sv. Jakuba v Přepeřích – Cena Opera Historica Arcibiskupa Dominika Duky

Svým architektonickým členěním i vnitřní interiérovou výzdobou je kostel ze 14. století ojedinělým v celém daném regionu. V letech 1871–1873 byl přestavován a rozšířen do dnešní podoby. V západním průčelí kostela je hranolová věž. Kostel tvoří síňové dvoulodí, jehož obě lodě jsou sklenuty žebrovými kříži, presbytář má v klenbě jedno pole žebrové křížové klenby. Do sakristie vede sedlový profilovaný portál. Ve věži zůstal zachován jediný ze tří zvonů, sv. Barbora, zřejmě ulitý roku 1566, zachovaný je i menší sanktusový zvon s nerozluštěným nápisem gotickou minuskulou, který je obecně považován za nejstarší zvon v celém Pojizeří a je datován do 14. století. V letech 2003–2010 procházel kostel celkovou generální rekonstrukcí, byla obnovena střecha kostela, fasáda lodě kostela, restaurovány dveře, vnější schody, Read more…

Zámecký areál Čechy pod Kosířem – Cena Opera Historica Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Počátkem 18. století byla původní tvrz přestavěna na barokní čtyřkřídlý zámek, který v letech 1839–1843 získal další přestavbou dnešní empírovou podobu. Ve stejné době byla vystavěna i vyhlídková věž a zahradní sallet a v roce 1852 byl vybudován pseudogotický skleník postavený podle návrhu a plánu Vojtěcha Ignáce Ullmanna. Potomci rodu Silva-Tarouca vlastnili panství až do roku 1945, poté byl zámek zestátněn. V letech 1995–1996 zámek získal nové fasády, interiéry však chátraly dále. V letech 2008–2016 byl areál v několika etapách obnovován, všechny sály byly restaurovány do původní podoby, oranžérie opět dostala podobu upravené ovocné zahrady. Zámek s celým areálem byl slavnostně otevřen 2. dubna 2016 a návštěvníci v něm uvidí také čtrnáct obrazů malíře Josefa Mánesa, který byl jeho častým Read more…

Zámek Blatná – Cena Opera Historica Asociace majitelů hradů a zámků

Blatenský hrad byl založen v první polovině 13. století Bavory ze Strakonic. K výraznému rozšíření a přestavění tohoto vodního hradu došlo v 15. a 16. století, v pozdně gotickém slohu s renesančními prvky podle návrhu architekta Benedikta Rieda. Poté panství prošlo držením několika šlechtických rodů, až jej v roce 1798 získali Hildprandtové z Ottenhausenu. Vedle oprav západní, štítové fasády Rožmitálského paláce po roce 1989 byla těžištěm stavebních i restaurátorských prací v posledních šesti letech obnova Riedova paláce, pravděpodobně nejcennější části areálu zámku. V roce 2019 probíhá rekonstrukce zbývající části severního průčelí, v dalším roce pak budou opravy vnějšího pláště dokončeny opravou zbývající části východního průčelí a hlavního vstupu do paláce s restaurovanými dvoukřídlovými dveřmi s vitrají a s vnějšími kamennými Read more…

Translate »