SEZNAM NOMINOVANÝCH ARCHITEKTŮ NA CENU JOŽE PLEČNIKA ZA CELOŽIVOTNÍ PŘÍNOS ARCHITEKTUŘE A STAVITELSTVÍ

Statutární město Brno a Jihomoravský kraj / odborným garantem je Mgr. Jan Galeta a cenu předává JUDr. Petra Rusňáková, Ph.D. – radní města Brna

Ing. arch. Jaroslav Dokoupil

Ing. arch. Růžena Žertová

Ing. arch. Antonín Hladík

Ing. arch. Petr Uhlíř

prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc.

Ing. arch. Jan Chlup

Ing. arch. Zdeněk Müller

Ing. arch. Josef Němec

Ing. arch. Radko Květ

doc. Ing. arch. Jiří Oplatek

doc. Ing. arch. Jaroslav Drápal, CSc.

prof. Ing. arch. Mojmír Kyselka, CSc.

doc. Ing. arch. Zdeněk Makovský

doc. Ing. Karel Tuza, CSc.

Ing.arch. Jan Melichar

prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.

prof. Ing. arch. Ivan Koleček

Ing. arch. Martin Zedníček

prof. PhDr. Miloš Stehlík

Ing. arch. Viktor Rudiš

Královéhradecký kraj / odborným garantem je Dr. Oldřich Janota a cenu předává Mgr. Václav Řehoř – zástupce hejtmana Královehradeckého kraje

Ing. arch. Vladimír Vokatý

Ing. arch. Karel Schmied

Ing. arch. Aleš Krtička

hlavní město Praha a Středočeský kraj / odborným garantem je Dr. Oldřich Janota a cenu předávají Mgr. Adriana Krnáčová – primátorka hlavního města Prahy, Ing. Jaroslava Jermanová Pokorná – hejtmanka Středočeského kraje a Jan Wolf – radní hlavního města Prahy

Ing. arch. Petr Franta

doc.Ing.arch. Jan Mužík

prof. Ing. akad. arch. Alena Šrámková

prof. Ing. arch. Zdeněk Kuna

Ing. akad. arch. Emil Přikryl

prof. Ing. arch. Ladislav Lábus

Ing. akad. arch. Vladimír Štulc

Ing. arch. Vlado Milunič

prof. akad. arch. Petr Keil

prof. Ing. arch. Vladimír Krátký

Ing. arch. Josef Pleskot

prof. Ing. arch. Eva Jiřičná

Ing. arch. Jan Fibiger, CSc.

prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa

Ing. arch. Václav Hacmac

prof. Ing. arch. Zdeněk Zavřel

Ing. arch. Zdeněk Hölzel

Ing. arch. John Eisler

doc. Ing. arch. Zdenka Nováková, CSc.

Ing. arch. Stanislav Hubička

Ing. arch. Vítězslava Rothbauerová

doc. Ing. arch. Václav Aulický

Ing. arch. Marie Švábová

Ing. arch. akad. arch. Jan Vrana

prof. Ing. arch. Jaroslav Šafer

doc. Ing. arch. Tomáš Brix

doc. akad. arch. Michal Brix

doc. Ing. arch. Zbyšek Stýblo

prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc.

Ing. akad. arch. Petr Krejčí

Ing. arch. akad. arch. Jan Kerel

Ing. arch. Josef Vrana

Ing. arch. Jan Línek

Ing. arch. Miroslav Göpfert

Ing. arch. Jan Louda

Ing. arch. Michal Hlaváček

prof. Ing. arch. Arnošt Navrátil, CSc.

Ing. arch. Jiří Vasiluk, CSc.

doc.Ing.arch.Václav Dvořák, CSc.

prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger

Ing. arch. Jan Hančl

Ing. arch. Martin Kotík

prof. Ing. arch. Martin Rajniš

Doc. Ing. arch. Ivo Oberstein, CSc.

Ing. arch. Pavel Kupka

doc. Ing. arch. František Kašička

doc. Ing. Arch. Radomíra Sedláková, CSc.

Dr. Oldřich Janota

Mgr. Irena Murray, PhD.

Moravskoslezský kraj / odborným garantem je Mgr. Martin Strakoš a cenu předává Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo – 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje

Ing. arch. Milena Vitoulová

Ing. arch. Václav Filandr

doc. Ing. arch. Josef Kiszka

doc. Ing. arch. Ivo Klimeš

Ing. arch. Vlastimil Bichler

Ing. arch. Josef Havlíček

Ústecký kraj / odborný garantem je doc. PhDr. Mgr. Tomáš Pavlíček, Ph.D. a cenu předává Jaroslav Komínek – náměstek hejtmana Ústeckého kraje

Ing. arch. Rudolf Bergr

Ing. arch. Jan Kouba

Ing. arch. Václav Krejčí

Ing. arch. Zdeněk Havlík

Ing. arch. Milan Míšek

Ing. arch. Vladimír Novák

Ing. arch. Mojmír Böhm

Zlínský kraj / odborným garantem je Mgr. Ladislava Horňáková a cenu předává Thomas Vonier – prezident UIA

Ing. arch. Ivan Bergmann

Ing. arch. Pavel Šimeček

Ing. arch. Ladislav Pastrnek

Olomoucký kraj / odborným garantem je Mgr. Martina Mertová a cenu předává Mgr. Vladimír Puchalský – primátor města Přerova

Ing. arch. Karel Typovský

Ing. arch. Petr Brauner

Ing. arch. Ladislav Pospíšil

Ing. arch. Zdeněk Coufal

Ing. arch. Jan Kapitán

Slovenská republika / odborným garantem je Spolok architektov Slovenska a cenu předávají ministryně kultury Slovenské republiky Ľubica Laššáková, Marek Bartko – zástupce velvyslanectví Slovenské republiky v Praze a Ing. arch. Juraj Hermann – prezident SAS

Ing. arch. Peter Brtko

Ing. arch. Peter Bauer

Ing. arch. Rudolf Blaško

Ing. arch. Rudolf Bizoň

Ing. arch. Lumír Lýsek

Ing. arch. Dušan Čupka

Ing. arch. Jozef Danák

doc. Ing. arch. akad. arch. Ivan Gürtler, PhD.

akad. arch. Karol Gregor

Ing. arch. Ivan Gojdič

Ing. arch. Martin Kusý

Ing. arch. Marta Kropiláková

doc. Ing. arch. Václav Kohlmayer, PhD.

Ing. arch. Jindřich Martin

Ing. arch. Miloš Mojžiš

Ing. arch. Pavol Merjavý

Ing. arch. Fedor Minárik

Ing. arch. Ľubomír Mrňa

Ing. arch. Eva Ondrušková

prof. Ing. František Ohrablo, CSc.

Ing. arch. Pavol Paňák

prof. Ing. arch. Peter Pásztor, PhD.

prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen, PhD.

Ing. arch. Štefánia Krumlová

Ing. arch. Mikuláš Rohrböck

doc. Ing. arch. Branislav Somora, PhD.

Ing. arch. Jozef Schuster

Ing. arch. Jozef Struhař

Ing. arch. Oto Sedlák

prof. Ing. arch. Peter Gál, PhD.

Ing. arch. Jozef Smida

Ing. arch. Viktor Šišolák

Ing. arch. Stanislav Toman

prof. Ing. arch. Filip Trnkus, PhD.

Ing. arch. Juraj Talaš

Statutární město Pardubice a Pardubický kraj / odborným garantem je doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D. a cenu předává Ing. Martin Charvát – primátor statutárního města Pardubice

Ing. akad. arch. Miroslav Řepa

Ing. Miroslav Brýdl

doc. PhDr. Vladimír Hrubý

Ing. arch. Pavel Maléř, CSc.

Ing. arch. Aleš Granát

Ing. arch. Milan Košař

Karlovarský kraj / odborným garantem je Mgr. Lubomír Zeman a cenu předává Mgr. Jana Vildumetzová – hejtmanka Karlovarského kraje

akad. arch. Antonín Polony

Ing. arch. Richard Mundil

Ing. arch. Petr Mráz

Plzeňský kraj / odborným garantem je Ing. arch. Václav Mastný a cenu předává Thomas Vonier – prezident UIA

Ing. arch. Jan Soukup

Ing. arch. Karel Hanzlík

Ing. arch. Heřman Weishäupl

Ing. arch. Pavel Němeček

Ing. arch. Karel Salát

akad. arch. Vratislav Kučera

Jihočeský kraj / odborným garantem je Mgr. Eva Erbanová a cenu předává Mgr. Ivana Stráská – hejtmanka Jihočeského kraje

Ing. arch. Boris Čepek

doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků a cenu předávají Ing. Pavel Křeček – předseda ČKAIT a Ing. Ján Petržala – 1. podpředseda Slovenská komora stavebných inžinierov

Ing. Vladimír Janata, CSc.

Ing. Václav Honzík

Ing. Miroslav Čermák, CSc.

prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc.

Ing. Václav Mach

doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc.

Ing. Bohumil Rusek

prof. Ing. Václav Rojík, DrSc.

Ing. Jan Procházka

Ing. Michael Trnka, CSc.

Ing. Ivan Štětina

Ing. Věra Šedová

Ing. Vlastimil Šedo, CSc.

Ing. Miloš Nevický, PhD

Ing. Vladimír Kohút

Liberecký kraj / odborným garantem je Mgr. Jaroslav Zeman, Ph.D. a cenu předává Ing. Radka Loučková – radní Libereckého kraje

Ing. arch. Pavel Švancer

Ing. arch. Radim Kousal

prof. Ing. arch. Miroslav Masák, dr. h. c.

prof. Ing. arch. akad. arch. Jiří Suchomel

ak. arch. Otakar Binar

kraj Vysočina / odborný garantem je Mgr. Jiří Neubert a cenu předává MUDr. Jiří Běhounek – hejtman kraje Vysočina

Ing. arch. Zdeněk Gryc

Ing. arch. Lubor Herzán

Ing. Josef Podzimek

Ing. arch. Zdeněk Baueršíma

Garanti:

Pardubický kraj – Doc. Pavel Panoch

Ústecký kraj – Doc. Tomáš Pavlíček, Phdr. Ph. D.

kraj Vysočina – Mgr. Jiří Neubert

Jihočeský kraj – Mgr. Eva Erbanová

Středočeský kraj – Mgr. Šárka Koukalová

Královehradecký kraj – Dr. Oldřich janota

Moravskoslezský kraj – Mgr. Martin Strakoš

Liberecký kraj – Mgr. Jaroslav Zeman Ph.D.

Olomoucký kraj – Mgr. Martina Mertová

Jihomoravský kraj – Mgr. Jan Galeta

Karlovarský kraj – Mgr. Lubomír Zeman

Plzeňský kraj – Ing. arch. Petr Domanický

Zlínský kraj – Mgr. Ladislava Horňáková

čtyřčlenná komise:

Dr. Oldřich Janota

Ing. arch. Oleg Haman

Doc. Petr Vorlík
Doc. Lenka Popelová
Categories: Ceny Jože Plečnika

Translate »