Slavnostní udílení cen Opera Civitatem 2021 ve Španělském sále

Opera Civitatem českých měst a obcí Slavnostní udílení cen ve Španělském sále Pražského hradu. Opera Civitatem českých měst a obcí Slavnostní udílení cen ve Španělském sále Pražského hradu. Dne 4.10.2021 za účasti předsedy vlády a čelních politiků, představitelů církve v čele s Dominikem kardinálem Dukou, zástupců měst, obcí a regionů, předních představitelů odborné a kulturní veřejnosti a četných zahraničních hostů, proběhl ve Španělském sále Pražského hradu slavnostní večer s udílením cen Opera Civitatem a ceny Jože Plečnika. Ceny Opera Civitatem se udělovali za architektonicky či urbanistický nejkvalitnější soubory staveb vybudované ku prospěchu občanské společnosti za uplynulých 30 let Existence České republiky. Cena Jože Plečnika, signovaná prezidentem České republiky, je prestižním oceněním, udělovaným každoročně za celoživotní přínos architektuře, stavitelství a ochraně památek Read more…

Slavnostní udílení Cen Jože Plečnika 2021 ve Španělském sále

Cena Jože Plečnika za rok 2021 Slavnostní udílení cen ve Španělském sále Pražského hradu. Dne 4.10.2021 za účasti předsedy vlády a čelních politiků, představitelů církve v čele s Dominikem kardinálem Dukou, zástupců měst, obcí a regionů, předních představitelů odborné a kulturní veřejnosti a četných zahraničních hostů, proběhl ve Španělském sále Pražského hradu slavnostní večer s udílením cen Opera Civitatem a ceny Jože Plečnika. Ceny Opera Civitatem se udělovali za architektonicky či urbanistický nejkvalitnější soubory staveb vybudované ku prospěchu občanské společnosti za uplynulých 30 let Existence České republiky. Vrcholem večera se již tradičně stalo předání Ceny Jože Plečnika, signované prezidentem České republiky.  Cena Jože Plečnika je prestižním oceněním, udělované každoročně za celoživotní přínos architektuře, stavitelství a ochraně památek významným architektům a stavitelům České Read more…

Laureáti Ceny Jože Plečnika 2021

Teodor Reinhold Životopis Narozen v roce 1967 ve Slavičíně. Po vyučení mechanikem automatizační techniky zakončené maturitní zkouškou jsem nastoupil na základní vojenskou službu u Hradní stráže, jako mechanik elektronických zabezpečovacích systémů. Po ukončení základní vojenské služby mi byla nabídnuta práce na Federální správě VB, jako technik elektronických zabezpečovacích systémů. V roce 1992 jsem ukončil práci ve státní správě a založil svou firmu na Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob se zaměřením na zabezpečovací, požární a kamerové systémy. V roce 2008 jsem zakoupil v aukci, jako fyzická osoba, zámecký komplex ve Fulneku skládající se z budovy Horního zámku, budovy Dolního zámku a zámecké zahrady. V té době byl zámek zapsán na seznamu nejohroženějších kulturních památek. V roce 2009 jsem Read more…

Cena předsedy vlády Grand Prix OPERA CIVITATEM 2021

Cena předsedy vlády Ing. Andreje Babiše Grand Prix OPERA CIVITATEM 2021 Královehradeckému kraji za dlouholetou péči o zachování tradice české moderní architektury v metropoli Hradci Králové a celém regionu a statutárnímu městu Hradec Králové za ohleduplnou revitalizaci významných staveb pro budoucí rozvoj města Hradec Králové – salonu architektury. Diplom předala místopředsedkyně vlády Alena Schillerová náměstkyni hejtmana Královehradeckého kraje Mgr. Martině Berdychové.

Zvláštní cena organizátorů OPERA CIVITATEM 2021

Zvláštní cena organizátorů Kanceláře prezidenta republiky, Správy Pražského hradu, Úřadu vlády a Architecture Week statutárnímu městu Olomouc za komplexní urbanistickou a architektonickou revitalizaci města tvořící věcný, kulturní a estetický základ kvality života lidí. Diplom předali – za Kancelář prezidenta republiky PhDr. Petr Kroupa, za Správu Pražského hradu Ing. Ivo Velíšek, za Úřad vlády Mgr. Tünde Bartha, za Architecture Week Ing. Petr Ivanov a za tradičního partnera večera, Českou národní banku, Ing. Jiří Rusnok primátoru stautárního města Olomouc Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA. Zvláštní cenu věnoval partner večera Česká národní banka. Sousoší Světlonoš se lvem vytvořil v roce 1898 sochař Antonín Popp. Plastika představuje symbol pokroku a liberalizace obchodu.

Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy OPERA CIVITATEM 2021

Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy OPERA CIVITATEM 2021 za nejvýznamnějšíinvestiční realizaci pro vzdělávání a výchovu dětí a mládeže ve městě v letech 1991–2021 městu Ústí nad Labem za podporu při výstavbě Kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně přispívající k regeneraci a revitalizaci centra města, Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem za výstavbu Kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně vytvářející podmínky pro rozvojvědy, výzkumu inovací a kvalitnější výuku a život studentstva a architektonickému studiu Pelčak a partner architekti za architektonický návrh budovy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Diplom předala náměstkyně člena vlády RNDr. Zuzana Matušková primátoru města Ústí nad Labem PhDr. Ing. Petru Nedvědickému, rektoru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně doc. RNDr. Martinu Balejovi, Ph. D. Read more…

Cena ministra kultury OPERA CIVITATEM 2021

Cena ministra kultury Jana Zaorálka OPERA CIVITATEM 2021 městu Lanškroun za soubor veřejných staveb sloužících kultuře a společenskému životu města postavených v posledních 30 letech. Diplom předal náměstek ministra Ing. Vlastislav Ouroda, Ph. D. starostovi města Lanškroun Mgr. Radimu Vetchému. Nominovaná byla města: Horažďovice, Dolní Vítkovice, Karviná, Brumov-Bylnice, Humpolec, Soběslav, Tišnov, Boskovice, Cheb, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Žatec a Lanškroun.

Cena ministryně práce a sociálních věcí OPERA CIVITATEM 2021

Cena ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové OPERA CIVITATEM 2021 městu Nové Strašecí za podporu a pomoc při vybudování Domova seniorů Nové Strašecí jako kontaktního centra pro seniory a zdravotně postižené a Domovu seniorů Nové Strašecí za dobudování Domova seniorů a domova ze zvláštním režimem, které budou sloužit městu a kraji. Diplom předala náměstkyně ministryně Mgr. Zuzana Jentschke Stöcklová starostovi města Nové Strašecí Mgr. Karlu Filipovi a ředitelce Domova seniorů Nové Strašecí PhDr. Mgr. Miluši Jůnové, MHA Nominovaná byla města: Aš, Předhradí, Nové Strašecí, Teplice, Uhlířské Janovice, Věkoše, Karviná a Rychnov nad Knežnou.

Cena ministryně pro místní rozvoj OPERA CIVITATEM 2021

Cena ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové OPERA CIVITATEM 2021 městu Domažlice za rekonstrukci Hvozdu, jižního a západního křídla domažlického pivovaru a jeho přeměnu v kulturní v nové Kulturní centrum – Pivovar Domažlice a architektonickému ateliéru MEPRO za architektonický návrh a projekt na rekonstrukci a přeměnu areálu pivovaru, včetně interiérů v nové Kulturní centrum – Pivovar Domažlice. Diplom předala ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová starostovi města Domažlice JUDr. Zdeňku Novákovi a Ing. arch. Ivanu Březinovi z ateliéru MEPRO. Nominovaná byla města: Brno, Domažlice, Plzeň, Sokolov a Šumperk.

Cena ministra zdravotnictví OPERA CIVITATEM 2021

Cena ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha OPERA CIVITATEM 2021 Fakultní nemocnici Plzeň za vybudování komplexního onkologického centra s přihlédnutím k výstavbě objektů sloužících občanům města Plzeň a západních Čech a sdružení firem K4, a.s. a LT projekt, a.s. za projekt komplexního onkologického centra Fakultní nemocnice v Plzni-Lochotíně. Diplom předal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch řediteli Fakultní nemocnice Plzeň MUDr. Václavu Šimánkovi, Ph. D., předsedovi představenstva společnosti K4, a.s. Vladimíru Packovi a řediteli LT projekt, a.s. Ing. Luďku Tomkovi. Nominovaná byla města: Plzeň, Praha, Olomouc a Brno.

Translate »