Tisková zpráva Naše město 1991–2021

Architecture veek Praha navazují na akci NÁŠ VENKOV 2020 a vyhlašují soutěž NAŠE MĚSTO 2021 o architektonicky či urbanisticky nejzajímavější projekty realizované v posledních třiceti letech.

Laureáti Ceny
Patria Nostra

Podívejte se kdo obdržel Ceny Nostra 2020 za příkladný investiční a architektonický počin přispívající k rozvoji venkova, uspokojování potřeb jeho obyvatel a návštěvníků v jednotlivých krajích ČR realizovaný v letech 1990-2020.

Laureáti Ceny
Jože Plečnika 2020

Podívejte se kdo obdržel Ceny Jože Plečnika 2020 za celoživotní přínos v oblasti památkové péče. Ocenili jsme 16 osob z celé České republiky.

Tisková zpráva
Náš venkov 1990–2020

Vyhlášení Cen Patria Nostra za příkladný investiční a architektonický počin přispívající k rozvoji venkova, uspokojování potřeb jeho obyvatel a návštěvníků v jednotlivých krajích ČR realizovaný v letech 1990-2020 a Cen Jože Plečnika jako výraz poděkování osobnostem za jejich celoživotní přínos v ochraně a rozvíjení kulturního dědictví a lidových tradic

Náš venkov 1990–2020

Celorepublikový projekt Náš venkov
1990–2020 byl zakončen vyhlášením Cen PATRIA NOSTRA a Cen Jože Plečnika ve Španělském sále Pražského hradu 8. října 2020. Laureáty cen uvádíme níže.

Pocta české památkové péči 2019

Slavnostní večer plný památek, krásy, důstojnosti a neotřelé atmosféry, kde byly předány Ceny Opera Historica a Ceny Jože Plečnika

Video z vyhlášení Cen PATRIA NOSTRA 2020

Translate »