POCTA ČESKÉ ZEMI

Náš venkov 1990 - 2020

Slavnostní večer s předáváním Ceny Patria Nostra za příkladný investiční a architektonický počin venkova a předáváním Ceny Jože Plečnika za celoživotní přínos v ochraně a rozvíjení kulturního dědictví a lidových tradic

Pocta české památkové péči 2019

Slavnostní večer plný památek, krásy, důstojnosti a neotřelé atmosféry, kde byly předány Ceny Opera Historica a Ceny Jože Plečnika

Pocta československé architektuře a stavitelství 2018

Slavnostní předání Cen Jože Plečnika pro významné architekty a stavitele z České a Slovenské republiky v rámci oslav 100. výročí založení Československa

Video ze slavnostního večera Pocta české památkové péči 2019

Translate »