Jože Plečnik v Tereziánském křídle

Současnou podobnu dal Pražskému hradu architekt a urbanista Jože Plečnik, k jehož 150. výročí narození byla 1. dubna 2022 otevřena výstava v Tereziánském křídle Starého královského paláce.

Slavnostní udílení cen Opera Civitatem 2021 ve Španělském sále

Dne 4.10.2021 proběhl ve Španělském sále Pražského hradu slavnostní večer s udílením cen Opera Civitatem 2021

Výstava Česká moderní architektura od secese k dnešku je otevřena.

Dne 7.9.2021 se konala vernisáž výstavy Česká moderní architektura od secese k dnešku, která tím byla slavnostně otevřena.

Tisková zpráva Naše město 1991–2021

Architecture Week Praha navazují na akci NÁŠ VENKOV 2020 a vyhlašují soutěž NAŠE MĚSTO 2021 o architektonicky či urbanisticky nejzajímavější projekty realizované v posledních třiceti letech.

Laureáti Ceny
Patria Nostra

Podívejte se kdo obdržel Ceny Nostra 2020 za příkladný investiční a architektonický počin přispívající k rozvoji venkova, uspokojování potřeb jeho obyvatel a návštěvníků v jednotlivých krajích ČR realizovaný v letech 1990-2020.

Laureáti Ceny
Jože Plečnika 2020

Podívejte se kdo obdržel Ceny Jože Plečnika 2020 za celoživotní přínos v oblasti památkové péče. Ocenili jsme 16 osob z celé České republiky.

Opera Civitatem 2021

Translate »