Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

prioritou je pro nás vytvářet programy, které stabilizují a rozvinou podnikání na venkově. Chceme využít potenciálu našich drobných výrobců, prodejců a lokálních potravin. Jednoduše toho, co krásné nám Česká republika nabízí.

Pro podporu maloobchodního podnikání na venkově připravujeme mimo jiné program OBCHŮDEK 2020+, který má za cíl spolufinancovat provozní výdaje malých prodejen zejména v obcích do tisíce obyvatel. Vzhledem k současné situaci, kdy epidemie koronaviru utlumila některé aktivity, se spuštění programu OBCHŮDEK 2020+ předpokládá v první čtvrtině roku 2021.

Dalším nástrojem pro podporu maloobchodního podnikání na venkově je rozvoj bezhotovostní ekonomiky. Výsledkem spolupráce s kartovými společnostmi a poskytovateli bezkontaktních transakcí jsou platební terminál pro živnostníky zdarma. Navíc po dobu jednoho roku osvobozené od všech poplatků. Této možnosti už využilo čtyři tisíce živnostníků. Dále také snižujeme administrativní zátěž pro podnikatele s obratem do jednoho milionu korun, podporujeme regionální potraviny a certifikujeme kvalitní venkovské prodejny.

Uvědomujeme si, že ve venkovském prostoru je bez práce více lidí než ve velkých aglomeracích, pracovní uplatnění má šanci najít jen zhruba polovina tamních pracovních sil. Životaschopný venkov se do značné míry odvíjí od rozvoje malého a středního podnikání v tomto prostoru. Mezi hlavní příčiny problému podnikatelské struktury venkova patří zejména nedostatek vlastního vstupního kapitálu.

Rádi bychom se zaměřili na podporu venkovských prodejen zejména v malých obcích, kde se ukazuje, že klasický obchodní model zacílený na zisk nefunguje. Již delší dobu sledujeme, že ročně zanikne zhruba 500 takovýchto prodejen. Příčin je více, například změny v chování spotřebitelů, kdy nakupují zboží a služby ve velkých obchodních centrech a dochází tak k relativnímu vylidňování obcí, kdy občané v produktivním věku často dojíždějí za prací do větších měst.

Máme radost z toho, když vidíme lidi, kteří se snaží lokální výrobce co nejvíce podpořit. V každém koutu Česka je totiž něco výjimečného, co danou oblast vystihuje. V závěru patří poděkování všem, kteří razí cestu regionální jedinečnosti i kvality a zasazují se tak o podporu podnikání na venkově. Moc si toho vážíme.

Přeji vám vše dobré.

Karel Havlíček

Categories: Osobnosti

Translate »