Slovo ministryně pro místní rozvoj ČR k večeru Pocta české památkové péči

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, velice mě potěšilo, že jsem mohla i letos převzít záštitu nad slavnostním večerem Pocta české památkové péči, který se konal na začátku října na Pražském hradě, kde byly předány ceny Památka roku 2019, respektive cena Opera Historica 2019. O vítězi rozhoduje veřejnost v on-line hlasování v anketě Kudy z nudy, kterého se letos účastnilo více než 75 tisíc uživatelů. Letos získal hlavní cenu projekt Národního muzea, o jehož realizaci se rozhodlo už před třinácti lety, tedy v roce 2006. Budova se veřejnosti uzavřela v červenci 2011, přičemž během následujících sedmi let došlo ke kompletní revitalizaci nejen krásné historické budovy, ale i jejího bezprostředního okolí. Když jsem se v loňském roce zúčastnila slavnostního otevření Národního muzea, na Read more…

Rozhovor s guvernérem ČNB Jiřím Rusnokem

Rozhovor s guvernérem České národní banky Jiřím Rusnokem u příležitosti udělení prestižní ceny Opera Historica 2019. 3. října 2019 převzal ve Španělském sále Pražského hradu guvernér České národní banky Jiří Rusnok prestižní ocenění Opera Historica za rekonstrukci části historických budov České národní banky v Praze. Slavnostní večer věnovaný 30 letům české památkové péče se uskutečnil v rámci oslav 30. výročí listopadových událostí. Prohlídka zrekonstruovaných prostor „naživo“ nás ještě více než při promítání záběrů ve Španělském sále udivila koncepčností, řemeslnou zručností a celkovým provedením náročné rekonstrukce. Zajímavé je, že smysluplnost tohoto restaurátorského projektu není jen v zachování architektonických skvostů za zavřenými dveřmi, ale především v tom, že prostory po rekonstrukci získaly své reálné uplatnění pro širokou veřejnost. Stávají se tak obnovenou hodnotou s celospolečenským významem a Read more…

Projev generální ředitelky NPÚ

Vážení hosté, dámy a pánové, přeji Vám příjemný večer. Předem se omlouvám, že můj projev bude poněkud vážnějším zamyšlením nad třicetiletým vývojem památkové péče v polistopadové demokratické společnosti. Před třiceti lety naše země nakročila směrem k demokracii a součástí této zásadní změny byla pochopitelně i nezbytná proměna památkové péče. Dovolte mi proto krátce připomenout, s jakým dědictvím jsme se museli od samého začátku po roce 1989 vypořádat. Čtyři desetiletí totalitního režimu zanechaly náš památkový fond v žalostném stavu. Znárodnění soukromého majetku po roce 1948 zpřetrhalo vlastnickou kontinuitu a nedostatek prostředků, ale i zájmu o kulturní dědictví jej uvrhl do postupné zchátralosti – osud našich památek i historických měst v té době nezadržitelně směřoval k masovému zániku. A to nikoliv z Read more…

Slovo ministra kultury k večeru Pocta české památkové péči

O památkách, které se nám dochovaly, platí prakticky to samé, co napsal Cicero o dějinách: jsou svědectvím časů, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti. Když projíždím křížem krážem Českou republikou, jsem nadšený z udržovaných památkových rezervací a zón, zachráněných zámků i opravených historických domů. Zatímco ale každý takový objekt přitáhne pozornost sám, na ty, co mají zásluhu na jejich výborném stavu – památkáře, architekty, restaurátory, zodpovědné vlastníky či občanské nadšence zajímající se o tvář našich sídel – je nutné upozornit. K tomu mimo jiné slouží Cena Opera Historica. Smekám před všemi, kteří ji obdrželi, ale i před mnohými dalšími, co by ji zasloužili. Těší mě, že péče o památky je prioritou spojující centrální i regionální politiku, levici Read more…

Projev předsedy přípravného výboru

Vážené slavnostní shromáždění, dámy a pánové, na dnešním večeru k poctě české památkové péči se dostalo i mně pocty zahájit toto slavnostní shromáždění právě zde na staroslavném Pražském hradě a přivítat Vás všechny, vzácné a milé hosty. Po historických událostech z roku 1989 se kulturnímu dědictví našich předků otevřela nová slibná budoucnost. Za uplynulých třicet let se podařilo zrenovovat nemalý počet pamětihodností v každém kraji do jejich původní krásy. Jednou z nejvzácnějších je právě toto posvátné místo, kde se v dnešní den setkáváme, historické místo naší země, které se péčí prezidenta Masaryka a dílem tvůrců v čele s Jože Plečnikem stalo sídlem hlavy demokratického státu – Republiky československé. Sídlem, které díky převratným změnám po roce 1989 se opět vrátilo ke Read more…

Translate »