Zvláštní cena organizátorů OPERA CIVITATEM 2021

Published by Pocta české zemi on

Zvláštní cena organizátorů Kanceláře prezidenta republiky, Správy Pražského hradu, Úřadu vlády a Architecture Week statutárnímu městu Olomouc za komplexní urbanistickou a architektonickou revitalizaci města tvořící věcný, kulturní a estetický základ kvality života lidí.

Diplom předali – za Kancelář prezidenta republiky PhDr. Petr Kroupa, za Správu Pražského hradu Ing. Ivo Velíšek, za Úřad vlády Mgr. Tünde Bartha, za Architecture Week Ing. Petr Ivanov a za tradičního partnera večera, Českou národní banku, Ing. Jiří Rusnok primátoru stautárního města Olomouc Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA.

Zvláštní cenu věnoval partner večera Česká národní banka. Sousoší Světlonoš se lvem vytvořil v roce 1898 sochař Antonín Popp. Plastika představuje symbol pokroku a liberalizace obchodu.

Translate »