Cena Jože Plečnika za rok 2021

Slavnostní udílení cen ve Španělském sále Pražského hradu.

Dne 4.10.2021 za účasti předsedy vlády a čelních politiků, představitelů církve v čele s Dominikem kardinálem Dukou, zástupců měst, obcí a regionů, předních představitelů odborné a kulturní veřejnosti a četných zahraničních hostů, proběhl ve Španělském sále Pražského hradu slavnostní večer s udílením cen Opera Civitatem a ceny Jože Plečnika.

Ceny Opera Civitatem se udělovali za architektonicky či urbanistický nejkvalitnější soubory staveb vybudované ku prospěchu občanské společnosti za uplynulých 30 let Existence České republiky.

Vrcholem večera se již tradičně stalo předání Ceny Jože Plečnika, signované prezidentem České republiky.  Cena Jože Plečnika je prestižním oceněním, udělované každoročně za celoživotní přínos architektuře, stavitelství a ochraně památek významným architektům a stavitelům České republiky.

Inspirací pro vznik tohoto prestižního ocenění se stalo poselství významné osobnosti – slovinského architekta Jože Plečnika, který po První světové válce přijal nabídku Tomáše Garrigue Masaryka, 1. prezidenta ČSR, na obnovu Pražského hradu a jeho adaptaci na důstojné sídlo hlavy nově vzniklé republiky. Při adaptaci Pražského hradu se naplno projevily Plečnikův mimořádný talent a tvůrčí osobitost respektující architektonickou tradici. Jeho architektonické práce tak významným způsobem dotvořily podobu státotvorné dominanty hlavního města Prahy a se staly symbolickou devízou tohoto ocenění.

Kromě ocenění individuálního přínosu v oblasti architektury, má Cena Jože Plečnika ještě i silný etický rozměr. Architekt za zakázky pro Kancelář prezidenta Československé republiky nikdy nepřijal honorář. Byl totiž názoru, že samotná práce pro Pražský hrad je pro něj největší poctou. 

Ocenění inspirované přední osobností naší architektury, každoročně slavnostně předávané v historických prostorách Španělského sálu Pražského hradu a podepsané prezidentem republiky, se tak řadí na samotný vrchol pyramidy společenské prestiže a uznání. 

Cena Jože Plečnika, signovaná prezidentem České republiky, se za dobu své existence stala prestižním oceněním, udělovaným za celoživotní přínos  architektuře, stavitelství a ochraně památek významným  architektům a stavitelům České republiky.

Inspirací pro vznik tohoto prestižního ocenění se stalo poselství významné osobnosti  –  slovinského  architekta  Jože  Plečnika, který po První světové válce přijal nabídku Tomáše Garrigue Masaryka,1. prezidenta ČSR, na obnovu Pražského hradu a jeho adaptaci na důstojné sídlo hlavy nově vzniklé republiky. Plečnikův mimořádný talent a tvůrčí osobitost respektující architektonickou tradici, které se při adaptaci Pražského hradu naplno projevily a dotvořily tak významným způsobem podobu státotvorné dominanty hlavního města Prahy, se staly symbolickou devízou tohoto ocenění.

Ocenění inspirované přední osobností naší architektury, slavnostně předávané v historických prostorách Španělského sálu Pražského hradu a podepsané nejvyšším představitelem našeho státu, se tak řadí na samotný vrchol pyramidy odborné a společenské prestiže a uznání.

Kromě ocenění individuálního přínosu v oblasti  architektury,  má Cena Jože Plečnika ještě silný etický rozměr. Architekt za zakázky pro Kancelář prezidenta Československé republiky nikdy nepřijal honorář. Byl totiž názoru, že samotná práce pro Pražský hrad je pro něj největší poctou.

Poprvé byla Cena Jože Plečnika udělena v roce 2018 u příležitosti celostátních oslav stoletého výročí založení Československé republiky. Jejím cílem  bylo  vyzdvihnout  význam  československé architektury a stavitelství za posledních 100 let. Odbornou gesci nad výběrem nominovaných osobností převzaly přední české a slovenské odborné společnosti a k této příležitosti ustavené profesní komise. Do dnes toto ocenění přijalo 207 architektů, inženýrů a osobností z České a Slovenské republiky.

Slavnostním večerem oslavujeme již čtvrtý ročník této ceny. Ceny Jože Plečnika byly uděleny následujícím  osobnostem,  které  se  nejvíce   zasloužily o uchování a obnovu kulturního bohatství našich měst a o jejich současný rozvoj:

Teodor Reinhold, Ing. Václav Kotásek, Zdeněk Oravec, Luděk Dvořák, Ing. arch. Karel Janča, MUDr. Eva Nováková, Mgr. Rudolf Seifert, Marie Skřítková, Ing. arch. Iveta Černá, Dr. Oldřich Janota

Ing. Petr Ivanov

Translate »