Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy OPERA CIVITATEM 2021

Published by Pocta české zemi on

Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy OPERA CIVITATEM 2021 za nejvýznamnějšíinvestiční realizaci pro vzdělávání a výchovu dětí a mládeže ve městě v letech 1991–2021 městu Ústí nad Labem za podporu při výstavbě Kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně přispívající k regeneraci a revitalizaci centra města, Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem za výstavbu Kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně vytvářející podmínky pro rozvojvědy, výzkumu inovací a kvalitnější výuku a život studentstva a architektonickému studiu Pelčak a partner architekti za architektonický návrh budovy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Diplom předala náměstkyně člena vlády RNDr. Zuzana Matušková primátoru města Ústí nad Labem PhDr. Ing. Petru Nedvědickému, rektoru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně doc. RNDr. Martinu Balejovi, Ph. D. a Ing. arch. Petru Pelčákovi.

Nominovaná byla města: Ústí nad Labem, Jihlava, Varnsdorf a Smečno

Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy OPERA CIVITATEM 2021 za nejvýznamnější a nejkvalitnější investiční realizaci pro rozšíření a zkvalitnění tělovýchovného a sportovního života v obci v letech 1991–2021 obci Dolní Břežany za vystavbu sportovní haly, součástí areálu základní školy s důrazem na architektonické hledisko při vzniku nových staveb v obci a architektonické kanceláři SPORADICAL za projekt novostavby sportovní haly s nezaměnitelným tvarem a výrazem v obci Dolní Břežany.

Diplom předala náměstkyně člena vlády RNDr. Zuzana Matušková starostovi obce Dolní Břežany Ing. Věslavu Michalíkovi, CSc. a Ing. arch. Aleši Kubalíkovi z architektonické kanceláře SPORADICAL.

Nominovaná byla města: Dolní Břežany, Modřice, Olomouc a Pacov

Translate »