Cena ministryně financí OPERA CIVITATEM 2021

Cena ministryně financí Aleny Schillerové OPERA CIVITATEM 2021 společnosti Thermal-F za účelové vynaložení státních prostředků k rozsáhlé revitalizaci areálu hotelu Thermal, rozšiřující podmínky pro kulturní, turistickou činnost a lázeňskou péči ve světových lázních Karlovy Vary. Diplom předala ministryně financi Alena Schillerová generálnímu řediteli Thermal-F, a.s. Vladimíru Novákovi, MBA.

Cena ministra dopravy OPERA CIVITATEM 2021

Cena ministra dopravy Karla Havlíčka OPERA CIVITATEM 2021 ředitelství vodních cest za revitalizaci Baťova kanálu na řece Moravě a obecně prospěšné společnosti Baťův kanál za postupné budování infrastruktury, zajištění provozního zázemí a obecné správy Baťova kanálu. Diplom předal Karel Havlíček řediteli Ředitelství vodních cest ČR Ing. Lubomíru Fojtů a řediteli o.p.s. Baťův kanál Vojtěchu Bartekovi.

Cena ministra průmyslu a obchodu OPERA CIVITATEM 2021

Cena ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka OPERA CIVITATEM 2021 statutárnímu městu Ostrava za zásadní restrukturalizaci hospodářské základny ve městě po roce 1990 výrazně měnící tvář, hospodářský a kulturně společenský život v Ostravě a odboru územního plánování a stavebního řádu statutárního města Ostrava za strategickou, územní a urbanistickou koncepci dalšího rozvoje a vytváření integrovaných urbanistických řešení města po roce 1990. Diplom předal ministr průmyslu Karel Havlíček primátorovi města Ostrava Tomáši Macurovi, MBA a řediteli odboru plánování a stavebního řádu Ing. arch. Cyrilu Vltavskému. Nominovaná byla tato města: Kadaň, Třinec, Dolní Břežany, České Budějovice, Hradec Králové, Klatovy, Ostrava, Zlín, Mladá Boleslav a Litomyšl.

Cena ministra vnitra OPERA CIVITATEM 2021

Cena ministra vnitra Jana Hamáčka OPERA CIVITATEM 2021 za nejvýznamnější investiční realizaci pro zlepšení městu Semily za přestavbu výrobního objektu Vista na Městský úřad Semily a architektonickému studiu ARTIKL za architektonickou a výtvarnou koncepci rekonstrukce stávajícího výrobního projektu Vista na městský úřad Semily. Diplom předal náměstek ministra Mgr. Petr Vokáč starostce města Semily Bc. Lence Mlejnkové a Ing. arch. Janu Dudovi ze studia ARTIKL. Nominována byla tato města: Semily, Ostrov, Kralupy nad Vltavou. Cena ministra vnitra Jana Hamáčka OPERA CIVITATEM 2021 za nejvýznamnější a nejkvalitnější investiční realizaci pro zlepšení služeb pro veřejný pořádek a bezpečnost ve městě v letech 1991–2021 statutárnímu městu Třinci za výstavbu výjezdového centra Třinec pro integrované záchranné složky města a Moravskoslezského kraje a architektonickému atelieru KOHL Read more…

Cena arcibiskupa pražského a primase českého Dominika Duky OPERA CIVITATEM 2021

Cena arcibiskupa pražského a primase českého Dominika Duky OPERA CIVITATEM 2021 Arcidiecéznímu muzeu Olomouc za rekonstrukci současné a nové expozice evropského významu v rámci rozšíření výstavních a studijních ploch muzea. Diplom předal Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský řediteli muzea Mgr. Ondřeji Zatloukalovi v doprovodu olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera. Nominována byla města: Louny (Galerie Benedikta Rejta), Olomouc (Arcidiecézní muzeum), Chrudim (galerie Mubaso), Praha (Dominikánský klášter u kostela sv. Jiří).

Zvláštní cena ČEZ OPERA CIVITATEM 2021

Zvláštní Cena ČEZ OPERA CIVITATEM 2021 městu Hluboká nad Vltavou za projekt Vltavská cyklostezka, který efektivně propojuje a zatraktivňuje přilehlé mikroregiony. Diplom předala Mgr. Barbora Peterová starostovi města Hluboká nad Vltavou Ing. Tomáši Jirsovi. Nominována byla města Vyšší Brod, Rožmberk nad Vltavou, Zlatá Koruna, Lipno, Český Krumlov, České Budějovice, Hluboká nad Vltavou.

Cena hejtmana Ústeckého kraje OPERA CIVITATEM 2021

Cena hejtmana Ústeckého kraje Jana Schillera OPERA CIVITATEM 2021 městu Kadaň za velkoryse řešené veřejné prostory nábřeží Maxipsa Fíka se společenským přesahem ku prospěchu občanů a návštěvníků města. Diplom předával náměstek hejtmana Ústeckého kraje Mgr. Jan Řehák místostarostovi města Kadaně Ing. Janu Vaicovi. Nominována byla tato města: Louny, Terezín, Kadaň, Děčín, Krásná Lípa

Translate »