Cena ministra průmyslu a obchodu PATRIA NOSTRA 2020 za příkladnou péči a vytváření podmínek pro regionální průmysl, řemesla a obchod.

Novostavba výrobní haly firmy CECHO – BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o. v Polničce slouží pro výrobu a servis forem na vstřikování plastů a administrativní část pro přípravu konstrukčních návrhů forem. Je umístěna na mírném návrší v členité obci Polnička proti

obytné zástavbě ve středu obce na protějším svahu.  Průmyslová stavba výrobního objektu, tak vítaný a potřebný vklad pro rozvoj našeho venkova,  respektuje krajinu a svým umístěním a provedením  citlivě reaguje na okolí obce.

Cenu předává:
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA., ministr
Ceny přebírají
:
Bohumil Cempírek, majitel a investor novostavby výrobní haly firmy CECHO – BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o. v Polničce
Ing. arch. Martinu Zezulovi a ing. Zdeňku Tulisovi, SANTIS a.s. Žďár nad Sázavou
Stanislav Šmerda, stavební firma A+Š stavby s.r.o.

Translate »