Cena ministra zemědělství PATRIA NOSTRA 2020 za záchranu a obnovu Dvora Gigant Záluží.

Rozsáhlý komplex Dvora Gigant v Záluží, ležícího  asi 18 km jihozápadně od Plzně navštěvujeme po 25 let jeho postupné rozsáhlé obnovy. Dvůr Gigant je samostatný objekt položený v rozsáhlém území téměř 180 hektarů vlastních obhospodařovaných pozemků, příslušejících ke dvoru. U dvora je malý park, který navazuje na Dvorský čtyřhektarový rybník využívaný k rekreačním a sportovním účelům.

Cenu předává:
Ing. Miroslav Toman
Cenu přebírá:
Rodina Korcových
Ing. Jan Holoubek

Translate »