Cena Arcibiskupství pražského PATRIA NOSTRA 2020 za vybudování kostela sv. Václava jako náboženského, kulturního a komunitního stánku obce.

Kostel sv. Václava v Sazovicích vybral prestižní časopis Azure mezi deset nejlepších staveb roku 2017. Autor projektu sazovický kostel navrhnul tak, aby svým tvarem odkazoval na půdorys původní svatováclavské svatyně. Půlmetrové zdi rotundy se zužují do několika centimetrů a sbíhají do jednoho bodu jako papírový svitek. Odrážené světlo proniká přes zářezy ve stěnách do jednoduchého a čistého interiéru po měkkých křivkách.

Kostel, který místní tak dlouho postrádali se stal srdcem obce. Objekt slouží hlavně duchovním účelům, ale ve spodní části suterénu má sál s celým zázemím, který  je využíván k různým besedám a kulturním akcím obce.

Cenu předává:
Mons. ThLic. Arcibiskup Dominik kardinál Duka O.P.
Ceny přebírají
:
Edita Hrbáčková, starostka obce Sazovice
Ing. arch. Marek Jan Štěpán
P. Michal Šálek, farář

Translate »