Cena předsedy vlády GRAND PRIX PATRIA NOSTRA 2020 za obnovu objektu národní kulturní památky areál Pustevny objekt Libušín.

Obnova Libušína, národní kulturní památky v areálu Pustevny představovala šest let dlouhé cesty k jeho znovuotevření, neboť oheň ze 3. března 2014 způsobil téměř úplnou zkázu komplexu krásných secesních staveb od architekta Dušana Samuela Jurkoviče.

Velmi rozsáhlý projekt obnovy řešil nejen samotný objekt Libušína, ale i přilehlou Pustevenku s uzavřením dvora a vybudování veškerého potřebného příslušenství.

Soubor Jurkovičových staveb byl obnoven jako jedinečné kulturní dědictví, jako živé centrum regionu, ale i jako příklad řemeslného umu našich předků a důkaz, že kvalitní řemeslo zůstalo zachováno i do současnosti.

Ceny předává:
Ing. Andrej Babiš, předseda vlády ČR
Ceny přebírají:
Ing. Bc. Jindřich Ondruš, generální ředitel
Ing. arch. Jakub Masák
Ing. Jan Všetečka

Translate »