Moravskoslezský kraj CENA PATRIA NOSTRA 2020 za přípravu a zajištění realizace areálu Křížové cesty a prostranství u kostela sv. Matouše v obci Hať.

Novou křížovou cestu u kostela sv. Matouše mohou nejen věřící obdivovat v obci Hať u Hlučína. U barokního farního kostel sv. Matouše z roku 1731 vznikla symbolická pouť, která nás provází čtrnácti zastaveními, znázorňujícími události spojené s ukřižováním Ježíše Krista. Autor reliéfů jednotlivých zastavení nejdříve vytvořil sádrový model podle návrhu, poté odlil lukoprénovou formu a do ní byl nalit speciální beton. Jednotlivá díla vytvářejí kruh. A altánek s posezením je v jeho středu.
Nový pietní areíál je místem  pro rozjímání nejen pro věřící.

Cenu předává:
Mgr.et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana
Ceny přebírají
:
Werner Vyletělek, starosta obce Hať
Ing. Daniel Kozel, architektonická kancelář DK1
Stanislav Mika, umělecký malíř a řezbář

Translate »