Letošní Cena Jože Plečnika je ve znamení významného jubilea – 150. výročí od narození Jože Plečnika. Přípravy probíhají v úzké spolupráci se slovinskými partnery, jejíž tradičně výborné podmínky jsou odrazem rozvoje vzájemných dlouhodobých diplomatických vztahů se Slovinskem.    

Dovolte nám, abychom připomněli cestu, kterou jsme k zahájení této výstavy již společně ušly. V roce 2020 jsme uspořádali výstavu Jože Plečnik a Praha, která pro svůj úspěch putovala po celé řadě Slovinských měst – Ljublani, Nové Goryci, Kršeku, Mariboru, Celji či Nového Města a sklidila velký zájem veřejnosti. V roce 2021 jsme navázali výstavou v Lánech, sídle českého prezidenta. A třetí v pořadí je letošní výstava Plečnik na Pražském hradě, která je umístěna v Tereziánském křídle a nad kterou přijal osobní záštitu prezident České republiky pan Miloš Zeman. Jistě k tomu přispěly i atraktivní prostory Pražského hradu, kde byly ve dvou patrech umístěny velmi zajímavé artefakty, makety, dobové publikace, kresby a fotografie vytvářející plastický obraz všestranné osobnosti tohoto slovinského umělce.

Je nutné zdůraznit, že pátý ročník Ceny Jože Plečnika se bude konat především ve světle souvislostí českého předsednictví Evropské unie. Z této pro Českou republiku velmi prestižní historické události druhého předsednictví EU vychází i ambiciózní stanovení tématu: STŘEDOEVROPSKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU A URBANISMUS, v jehož rámci budou prestižní Ceny Jože Plečnika vyhlašovány.

Tento ročník je z hlediska dosavadního průběhu Cen Jože Plečnika zcela bezprecedentní v oblasti mezinárodní spolupráce na organizační i ideové úrovni. Její výsledky jsou pak jen dalším krokem a logickým impulsem, se kterým přichází organizátoři ve své výzvě přinést v budoucnu Cenu Jože Plečnika do Evropy. Vznik STŘEDOEVROPSKÉ CENY ZA ARCHITEKTURU tak není pouhým návrhem projektu, ale pojmenováním budoucnosti, která už dnes staví na tradici vzájemných vztahů, zkušenostech a praktických výsledcích. STŘEDOEVROPSKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU by v tomto smyslu navázala na hodnotová kritéria Ceny Jože Plečnika a byla by udělována osobnostem, které se významně zasloužili o rozvoj architektury a kulturního dědictví v mezinárodním kontextu.

Nominaci osobnosti na udělení Ceny Jože Plečnika v každé zemi Vyšehradské čtyřky připraví odborná komise příslušné architektonické organizace, které jsou spoluorganizátoři akce a to: Spolek architektů Slovenska – SAS, Associaton of Polish Architects – SARP, Association of Hungarian Architects – AHA, Obec architektů České republiky – OA a hosté ze Slovinska reprezentované Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije a Rakouska. Nominaci předloží s odborným stanoviskem. Každá architektonická organizace příslušné země nominuje 5 osobností z řad architektů, památkářů, stavařů a osobností kulturního života.

Markéta Jiroušková, redaktorka

Translate »