Tato kniha má jednoznačně ambice stát se kapesním přítelem nejednoho nadšence architektury, a to ať již hovoříme o tuzemském čtenářstvu či snad cizojazyčných návštěvnících našeho národního klenotu.

Díky svému promyšlenému grafickému zpracování je v knize z podstaty tématu kladen primární důraz na reprezentativní fotografie každého místa, jehož ráz Jože Plečnik ověnčil nádechem svého osobitého stylu. Velkou výhodu lze spatřovat ve dvojjazyčnosti textu, která nesporně zvětšuje okruh potenciálních čtenářů.

Každá z pasáží přináší neobyčejný vhled do sebemenších detailů valné většiny úprav a prací, jimž tehdejší hradní architekt oddal své srdce. Již pouhý fakt, že Jože Plečnik působil v Praze či Lánech s pověřením Tomáše Garrigua Masaryka bez jakéhokoli očekávání zisku, je nesporým dokladem jeho odhodlání vtisknout Pražskému Hradu i letnímu prezidentskému sídlu zcela jedinečnou tvář. Tvář, jejíž rysy budou na jedné straně mistrovsky reflektovat naši historickou tradici, na straně druhé však odkazovat k demokratickým ideám, pod jejichž taktovkou se zrodilo Československo.

Tento průvodce po stopách jednoho z největších evropských architektů minulého století zodpoví mnoho otázek týkajících se nejen Plečnikova vlivu na ráz staveb a zahradních komplexů, ale otevře prostor i pro hlubší percepci jeho uměleckých motivů a inspirací. Umělcův otisk na naší domovské půdě může být tedy jen jakýmsi skokanským můstkem, díky němuž snad čtenáři získají chuť podniknout hlubší cestu do všech tajů, které architektura skýtá.

Categories: Aktuality

Translate »