SAŠA FUIS FOTOGRAFIE 
Výstava se koná pod záštitou  prezidenta republiky, pana Miloše Zemana. The Exhibition is being held under the Auspices of the President of Czech Republic, Mr. Miloš  Zeman (for English version scroll down).  

Fotografie Saši Fuise představují prostředí jedné z nejvýznamnějších Plečnikových realizací ve Slovinsku, totiž vnitřní prostory Národní a univerzitní knihovny v Lublani. Architektonické umění je syntézou několika pojmů – estetiky, jedinečnosti a tradice, přičemž originalita Plečnikových nedostižných architektonických návrhů se odráží především ve formách, proporcích, rytmu a syntaxi jednotlivých architektonických prvků.  

Na těchto fotografiích můžeme vidět obraz knihovny v architektonicky dokonalých a reprezentativních prostorách: na hlavním schodišti s peristylem (tzv. Sloupová síň), které pomáhá vymezit objem a propojuje celou budovu a velkolepou Velkou čítárnu. Architekt oba prostory navrhl symbolicky a cesta po tmavém schodišti do velké světlé čítárny má být chápána jako rituální akt – výstup k prameni poznání. Některé fotografie v sérii představují pečlivě promyšlené kompozice architektonických detailů, které nesou Plečnikovy charakteristické rysy a propůjčují prostoru zvláštní charakter.  Vybrané fotografie neodhalují pouze vizuální podobu prostoru a logiku Plečnikových staveb, ale otevírají také pohled na koncepční pojetí jeho atmosféry. Tato série fotografií se vyznačuje především rafinovanou interpretací fotografa, který se naladil na tep prostoru s vědomím, že jej musíme vnímat v celé jeho materiálnosti, abychom zvládli uchopit jeho duchovní rozměr. 

Slovinský fotograf Saša Fuis (*1961) žije a pracuje v Kolíně nad Rýnem. Vystudoval fotografii a od roku 1995 vede vlastní fotografický ateliér, který se specializuje na dokumentaci a digitalizaci architektonických objektů a uměleckých  artefaktů pro muzea, galerie, aukční domy a soukromé sbírky.  Jako nezávislý fotograf pracuje na různých originálních projektech, které představil jak na výstavách ve Slovinsku, tak i na mezinárodní úrovni. Jeho fotografie se vyznačují expresivitou, estetikou a dokonalou fotografickou technikou. 

Autora zastupuje: Dolenjski muzej Novo mesto, Slovinsko 
Zástupkyně muzea: Jasna Dokl Osolnik 
Kurátorka výstavy: Katarina Dajčman 
Překlady: Amidas d.o.o. Lublaň, Slovinsko  

Výstava je součástí výstavního projektu “Jože Plečnik na Pražském hradě:”, který pořádá Kancelář prezidenta republiky, Správa Pražského hradu a Czech Architecture Week. 

Markéta Jiroušková, redaktorka

Foto: Iveta Kopicová 

Translate »