Slavnostní večer česko-slovinských kulturních vztahů v rámci 150. výročí narození Jože Plečnika a udílení Cen Jože Plečnika 2022 prezidentem České republiky Milošem Zemanem

Španělský sál Pražského hradu 14.9.2022

 

Záštitu nad slavnostním večerem česko-slovinských kulturních vztahů v rámci 150. výročí narození Jože Plečnika převzali prezident České republiky pan Miloš Zeman a prezident Slovinské republiky pan Borut Pahor.

Letošní pátá Cena Jože Plečnika je ve znamení významného jubilea – 150. výročí od narození tohoto významného architekta. Přípravy oslav probíhaly v úzké spolupráci se slovinskými partnery, jejíž tradičně výborné podmínky jsou odrazem rozvoje vzájemných dlouhodobých diplomatických vztahů se Slovinskem.

Cena Jože Plečnika je oceněním za celoživotní přínos architektuře, stavitelství a ochraně památek pro významné architekty a stavitele z České republiky. Důležitým impulsem pro vznik tohoto prestižního ohodnocení se stalo poselství významné osobnosti – slovinského architekta Jože Plečnika, který po První světové válce přijal nabídku Tomáše Garrigue Masaryka, 1. prezidenta ČSR, na obnovu Pražského hradu a jeho adaptaci na důstojné sídlo hlavy nově vzniklé republiky. Cena slovinského architekta, jehož dílo je zapsáno v dědictví UNESCO, si tak získala nejenom prestiž, ale její vznik přispěl k rozvoji vzájemných vztahů obou zemí a jejich neformálnímu sblížení. Důkazem jsou i tři výstavy, z nichž první v roce 2020 – Jože Plečnik a Praha, která pro svůj úspěch putovala po celé řadě Slovinských měst – Ljublani, Nové Goryci, Kršeku, Mariboru, Celji či Nového Města, sklidila velký zájem veřejnosti. V roce 2021 pak navázala výstava v Lánech, sídle českého prezidenta. A třetí v pořadí je letošní výstava Plečnik na Pražském hradě, která je umístěna v Tereziánském křídle. Jistě k tomu přispěly i atraktivní prostory Pražského hradu, kde byly ve dvou patrech umístěny velmi zajímavé artefakty, makety, dobové publikace, kresby a fotografie vytvářející plastický obraz všestranné osobnosti tohoto slovinského umělce.

150. výročí narození Jože Plečnika se tak stalo vítanou příležitostí pro uspořádání slavnostního večera věnovaného oslavě česko-slovinských kulturních vztahů. Vrcholem večera protkaného historií byl slavnostní koncert, do jehož jubilejní atmosféry vnesli pořadatelé další zajímavé, neobvyklé, a hlavně symbolicky i umělecky obohacující prvky.

Krásné prostory Španělského sálu Pražského hradu rozezněl zvuk slavných italských a francouzských houslí, na které hrály po celém světě proslulé osobnosti spojené s dobou Jože Plečnika. Přítomní hosté tak mohli slyšet a vidět houslové klenoty nejslavnějších houslařů všech dob Giuseppe Guarneriho del Gesú a Antonia Stradivariho, které restauroval fenomenální Giuseppe Fiorini, současník Jože Plečnika a svého času i vlastník Stradivariho pozůstalosti. Zazněla i hudba barokního skladatele a houslisty Giuseppe Tartiniho, rodáka ze slovinského Piranu. Večerem zazněla i emocemi nabitá hudba Astora Piazzolly. Hlavním protagonistou hudebního večera pak nebyl nikdo jiný než světově známý houslový virtuóz Jaroslav Svěcený.

K slavnostnímu večeru česko-slovinských kulturních vztahů patřilo i udělení dvou opět – tak jako celý večer, výlučných cen Jože Plečnika pro osobnosti s mimořádným přínosem v této oblasti.

Cena Organizátorů Jože Plečnika

Cena patří těm, kteří pomohli při realizaci zmíněných výstav v Česku a ve Slovinsku a také těm, kteří napomáhají rozvíjet vztahy mezi našimi zeměmi kulturně i diplomaticky. Je věnovaná těm, kteří udržují dílo Jože Plečnika v živém povědomí veřejnosti a starají se tak o odkaz jeho nadčasového díla.  Díla, které právem vnímáme jako upozornění na stále živý a aktuální kulturně historický odkaz, jenž je živým a optimistickým mementem budoucím generacím o možnostech komunikace národů a kultur vzájemně se obohacujících a spolupracujících.

Cena Organizátorů Jože Plečnika byla předána:

– za rozvoj česko-slovinských kulturních a diplomatických vztahů: pan Alojz KOVŠCA, předseda Národní rady Slovinské republiky

– za dlouholetou podporu rozvoje česko-slovinských kulturních vztahů: paní Tanja STRNIŠA, slovinská velvyslankyně v České republice

– za dlouholetou podporu rozvoje česko-slovinských kulturních vztahů: pan Juraj CHMIEL, český velvyslanec v Slovinsku

– za přípravu a prosazení nominace díla Jože Plečnika na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO: Ministerstvo kultury Slovinské republiky (diplom převzala paní Špela SPANŽEL, vedoucí expertní skupiny)

– za dlouholetou péči o dědictví Jože Plečnika a jeho Národní knihovnu v Lublani: pan Viljem LEBAN, ředitel Národní knihovny v Lublani

– za celoživotní úsilí o výzkum a zachování díla Jože Plečnika v Lublani, Praze a Vídni: pan Damjan PRELOVŠEK, historik architektury

– za popularizaci díla Jože Plečnika a péči o jeho odkaz na Pražském hradě: pan Zdeněk LUKEŠ, historik architektury

– za podporu česko-slovinských kulturních vztahů: pan Milan Fiľo, držitel medaile za zásluhy o český stát v oblasti umění coby jeho mecenáš

– za dlouhodobou a významnou podporu architektonických Cen Jože Plečnika na Pražském hradě: pan Zdeněk Virius, ředitel sekce správní v České národní bance

– za celoživotní úsilí o výzkum a zachování díla Jože Plečnika v Praze a Lublani
In memoriam pan Tomáš Valena, architekt a filosof

Organizátoři tímto děkují všem osobnostem, které podpořily tento výjimečný projekt, zmíněné výstavy, další akce i krásný večer.

Cena Grand Prix Jože Plečnika

Nejvyšším oceněním je Cena Grand Prix Jože Plečnika věnovaná spoluorganizátorem večera Českou národní bankou. Jedná se o sousoší Světlonoš se lvem, které vytvořil v roce 1898 sochař Antonín Popp. Zatímco Světlonoš představuje pokrok, lev značí sílu. Obé v dnešní nelehké době potřebujeme.

A právě Cena Grand Prix Jože Plečnika udělala ve Španělském sále Pražského hradu symbolickou tečku za slavnostním večerem věnovaným česko-slovinským kulturním vztahům. Cena byla dne 26. srpna 2022 předána v hlavním městě Slovinské republiky Lublani slovinskému prezidentovi panu Boruru Pahorovi, a to za dlouhodobou podporu rozvoje česko-slovinských kulturních vztahů.

Translate »