Jože Plečnik v Tereziánském křídle

Současnou podobu dal Pražskému hradu architekt a urbanista Jože Plečnik, k jehož 150. výročí narození byla 1. dubna 2022 otevřena výstava v Tereziánském křídle Starého královského paláce. V nich návštěvník uvidí modely ze sbírek Pražského hradu a Muzea architektury a designu v Lublani, a to i těch, které byly vyrobeny pro výstavu v Centre Pompidou v roce 1986. Plečnikovu práci si ale budete moci prohlédnout i v exteriérech areálu Hradu – na nádvořích i v zahradách. Tento významný lublaňský rodák totiž mimo jiné zásadně přetvářel jak interiéry Nového královského paláce, tak hradní nádvoří a zahrady.  Jsou zde k vidění prjekty realizované, ale i třeba jen zamýšlené. Díky sedmnácti velkým panelům se tak dozvědí, jak vypadají Plečnikova hradní nádvoří, zahrady, Masarykova vyhlídka nebo třeba byt Read more…

SAŠA FUIS FOTOGRAFIE

SAŠA FUIS FOTOGRAFIE Výstava se koná pod záštitou  prezidenta republiky, pana Miloše Zemana. The Exhibition is being held under the Auspices of the President of Czech Republic, Mr. Miloš  Zeman (for English version scroll down).   Fotografie Saši Fuise představují prostředí jedné z nejvýznamnějších Plečnikových realizací ve Slovinsku, totiž vnitřní prostory Národní a univerzitní knihovny v Lublani. Architektonické umění je syntézou několika pojmů – estetiky, jedinečnosti a tradice, přičemž originalita Plečnikových nedostižných architektonických návrhů se odráží především ve formách, proporcích, rytmu a syntaxi jednotlivých architektonických prvků.   Na těchto fotografiích můžeme vidět obraz knihovny v architektonicky dokonalých a reprezentativních prostorách: na hlavním schodišti s peristylem (tzv. Sloupová síň), které pomáhá vymezit objem a propojuje celou budovu a velkolepou Velkou čítárnu. Architekt oba prostory navrhl symbolicky a Read more…

Translate »