Oficiální tisková zpráva

Published by Pocta české zemi on

3. října 2019 proběhl ve Španělském sále slavnostní večer nazvaný Pocta české památkové péči.  Večer krásy, důstojnosti a neotřelé atmosféry.

Hodnotit průběh večera jako skvělý či společensky úspěšný je často používané klišé, které v tomto případě neobstojí. Za zdánlivě formálně vyhlížející událostí věnované 30 letům památkové péče u nás a navazující na letošní oslavy třicátého výročí listopadových událostí, se vyklubal večer, který svou neformálností vytvořil hodnoty na těchto akcích zřídka kdy vídané, přesněji řečeno – nevídané. Výsledný pocit je proto ještě o něčem jiném, vyšším, hodnocení jako skvělý a společenský úspěšný přitom nevyjímaje.

Zaplněný sál s více než čtyři sta hosty za účasti předsedy vlády a předních činitelů vlády, senátu, krajů, církevních a uměleckých kruhů či odborných institucí dýchal dvě a půl hodiny jako jeden muž či – chcete-li, žena. Již od prvních chvil se totiž projevilo jedno zajímavé a nečekané kouzlo, které pohltilo všechny (včetně zahraničních hostů!), kouzlo národní sounáležitosti. Národní sounáležitosti s bohatou historii, hrdostí na umělecké výtvory minulosti a pýchy na jejich oživení restaurátorskými dovednostmi českých mistrů v tomto oboru.

Nominace na každou cenu doprovázely fotografie tří komisí navržených objektů na dvou obřích obrazovkách. Vítězný objekt pak byl představen na ústřední velkoplošné obrazovce krátkým střihovým dokumentem, kde se v rychlém sledu střídaly famózní záběry z ptačí perspektivy s detaily objektů a průběhu prací. Obrazovou atraktivitu doplňoval komentář připomínající ty nejdůležitější informace z historie daného objektu. Popisné, zajímavé, stručné, informačně nosné, jasné. Mezitím na pódiu defilovali tvůrci odměněných projektů, ministři, hejtmani, církevní hodnostáři a ředitelé institucí osobně předávajících ceny Opera Historica a Ceny Jože Plečnika. Pod taktovkou moderátora Václava Žmolíka mělo vše náležitý spád, vtip a v těchto případech tolik potřebnou gradaci. Velice aktivně reagovalo i publikum v sále.

A v tomto propojení je zřejmě klíč k nadstandardnímu pocitu toho, co se 3. října 2019 ve Španělském sále Pražského hradu ten večer zrodilo. V historicky nejprestižnějším místě naší země defilovaly za sebou fotografie a videozáznamy nádherných objektů, které prošly nesmírně náročnými rekonstrukcemi, na pódiu jsme viděli tváře a dojaté výrazy těch, kteří se o to zasloužili, a přitom stály po desetiletí v anonymitě. Vystupovali mluvčí říkající zajímavé a originální myšlenky stejně tak, jako byly neopakovatelné jednotlivé památky zrozené k novému životu.

Historie proměněná v současnost a přítomnost její tvůrců spojila sál. Všichni dýchali společným dechem. Na židlích neseděl jediný člověk, kterému by byl odvíjející se předmět večera lhostejný. Potvrdila se pravda, že lidi se vždy spojují, když jde o něco skutečně podstatného. Platilo to zřejmě i na zahraniční hosty, kteří vše sledovali se sluchátky na uších. Sálem panovalo společné povznesení, vědomá radost z přítomnosti okamžiku, kdy se něco rodí. Kdy se již jednou zrozené navrací znovu do plnohodnotného života mezi nás.

Tento večer byl virtuózním koncertem známých not spojených do nové skladby zahrané v nádherně zrekonstruovaném historickém kontextu.

LAUREÁTI CENY OPERA HISTORICA 2019:Hlavní město Praha – Rekonstrukce Národního muzea v Praze
Středočeský kraj – Parostrojní pivovar v Lobči u Mšena
Plzeňský kraj – Obnova barokního areálu Mariánská Týnice
Karlovarský kraj – Klášter premonstrátů v Teplé
Ústecký kraj – Obnova kostela a zámku v Konojedech
Liberecký kraj – Hrad Grabštejn
Královéhradecký kraj – Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Pardubický kraj – Národní Hřebčín v Kladrubech nad Labem
Kraj Vysočina – Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Polné
Jihomoravský kraj – Vila Stiassni
Olomoucký kraj – Rekonstrukce zámku a oranžerie v Čechách pod Kosířem
Moravskoslezský kraj – Multifunkční aula „Gong“
Zlínský kraj – Obnova Památníku Tomáše Bati ve Zlíně
Asociace soukromých vlastníků hradů a zámků – Zámek Blatná

LAUREÁTI CENY ODBORNÉHO KOLEGIA:Areál Pražského hradu, Palác šlechtičen
Rekonstrukce Obecního domu v Praze
Rekonstrukce Müllerovy vily
Rekonstrukce areálu Valdštejnského paláce
Rekonstrukce Zámku Kratochvíle
Rekonstrukce barokního Hospitalu v Kuksu
Obnova Zámku Kunín

LAUREÁT CENY ICOMOS – Areál hradu a zámku Český Krumlov

LAUREÁT CENY ARCIBISKUPA – Kostel sv. Jakuba Staršího v Přepeřích

LAUREÁT CENY MINISTRYNĚ PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR – Zámek a oranžérie v Čechách pod Kosířem

LAUREÁT CENY MINISTRA KULTURY ČR – Vila Tugendhat

LAUREÁTI ZVLÁŠTNÍCH CEN ORGANIZÁTORŮ:
Česká národní banka
Chateau de Versailles

LAUREÁT CENY GRAND PRIX OPERA HISTORICA – Národní muzeum v Praze

LAUREÁTI CENY JOŽE PLEČNIKA 2019:
PhDr. Jiří Langer, CSc.
doc. Ing. arch. František Kašička, CSc.
PhDr. Bohumil Samek
Ing. Petr Macek PhD.
Ing. Aleš Krejčů
doc. PhDr. Vladimír Hrubý
Alexandr Skalický st.
MVDr. Pavel Heřman
Mgr. Ludmila Drncová
Pavel Jerie
doc. PhDr. Josef Štulc, CSc.
prof. Ing. arch. Václav Girsa
Ing. arch. Miloslav Hanzl
PhDr. Kateřina Bečková
Ing. arch. Karel Kuča
Ing. arch. Petr Chotěbor
akad. mal. Romana Balcarová
doc. PhDr. Tomáš Kotalík, CSc.
prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc.
PhDr. Pavel Slavko
PhDr. Ivana Holásková

Translate »