Klášter premonstrátů v Teplé – Cena Opera Historica Karlovarského kraje

Klášter premonstrátů v Teplé byl založen v roce 1193. Obnovení svého bývalého postavení, po škodách v důsledku husitských válek a bojů mezi katolíky a utrakvisty, dosáhl až počátkem 16. století. V 17. století byla zahájena výstavba podle nové velkorysé koncepce a v 18. století byl zveleben interiér konventního kostela. Počátkem Read more…

Národní Muzeum v Praze – Cena Opera Historica hl.m. Prahy

Stavba Národního muzea podle projektu Josefa Schulze byla zahájena v červenci 1885 a muzeum otevřeno v květnu roku 1891. Historická budova Národního muzea je pojata na jedné straně dispozičně a provozně racionálně, na druhé straně její monumentalita, zakomponování do historické Prahy i nádherné interiéry schodišťové haly a Pantheon patří mezí Read more…

Památník Tomáše Bati – Cena Opera Historica Zlínského kraje

Památník Tomáše Bati byl vytvořen v roce 1933 v historických souvislostech prudkého rozvoje moderního Zlína a náhlého Baťova úmrtí při letecké havárii. Geniálně jednoduchou, lapidární stavbou vyjádřil architekt F. L. Gahura kus osobnosti Tomáše Bati – velkorysost, jasnost, vzlet, optimismus i prostotu. Halový prostor Památníku byl zcela volný, rytmizovaný pouze Read more…

Stanovy Ceny Opera Historica 2019

Jednací řádodborného hodnotícího kolegiaOpera Historica 2019PreambuleJednací řád odborného hodnotícího kolegia “národní soutěže památek” Opera Historica(dále jen „Jednací řád“) je přílohou Soutěžního řádu “národní soutěže památek” OperaHistorica (dále jen „Soutěžní řád“) a upravuje pravidla pro zasedání a rozhodováníodborného hodnotícího kolegia. Tento Jednací řád stanovuje způsob hodnocenísoutěžních projektů a maximální počty bodů, Read more…

Koncepce večera Pocta české památkové péči

Pocta české památkové péči Po loňských velkorysých a velmi úspěšných oslavách věnovaných 100 letům Československé architektury a stavitelství pořádaných Kanceláří prezidenta republiky, Správou Pražského hradu a mezinárodním festivalem Architecture Week Praha se rozhodli navázat neméně náročným, ale stejně tak kulturně významným tématem. Tím je pro rok 2019 téma památkové péče. Read more…

Translate »