Slavnostní udílení Cen Jože Plečnika 2021 ve Španělském sále

Cena Jože Plečnika za rok 2021 Slavnostní udílení cen ve Španělském sále Pražského hradu. Dne 4.10.2021 za účasti předsedy vlády a čelních politiků, představitelů církve v čele s Dominikem kardinálem Dukou, zástupců měst, obcí a regionů, předních představitelů odborné a kulturní veřejnosti a četných zahraničních hostů, proběhl ve Španělském sále Pražského hradu slavnostní večer s udílením cen Opera Civitatem a ceny Jože Plečnika. Ceny Opera Civitatem se udělovali za architektonicky či urbanistický nejkvalitnější soubory staveb vybudované ku prospěchu občanské společnosti za uplynulých 30 let Existence České republiky. Vrcholem večera se již tradičně stalo předání Ceny Jože Plečnika, signované prezidentem České republiky.  Cena Jože Plečnika je prestižním oceněním, udělované každoročně za celoživotní přínos architektuře, stavitelství a ochraně památek významným architektům a stavitelům České Read more…

Laureáti Ceny Jože Plečnika 2021

Teodor Reinhold Životopis Narozen v roce 1967 ve Slavičíně. Po vyučení mechanikem automatizační techniky zakončené maturitní zkouškou jsem nastoupil na základní vojenskou službu u Hradní stráže, jako mechanik elektronických zabezpečovacích systémů. Po ukončení základní vojenské služby mi byla nabídnuta práce na Federální správě VB, jako technik elektronických zabezpečovacích systémů. V roce 1992 jsem ukončil práci ve státní správě a založil svou firmu na Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob se zaměřením na zabezpečovací, požární a kamerové systémy. V roce 2008 jsem zakoupil v aukci, jako fyzická osoba, zámecký komplex ve Fulneku skládající se z budovy Horního zámku, budovy Dolního zámku a zámecké zahrady. V té době byl zámek zapsán na seznamu nejohroženějších kulturních památek. V roce 2009 jsem Read more…

Opera Civitatem českých měst

Slavnostní udílení cen ve Španělském sále Pražského hradu. 4.10.2021 za účasti předsedy vlády a čelních politiků, představitelů církve v čele s Dominikem kardinálem Dukou, zástupců měst, obcí a regionů, předních představitelů odborné a kulturní veřejnosti a četných zahraničních hostů, proběhl ve Španělském sále Pražského hradu slavnostní večer s udílením cen Opera Civitatem a ceny Jože Plečnika.  Ceny Opera Civitatem se udělovali za architektonicky či urbanistický nejkvalitnější soubory staveb vybudované ku prospěchu občanské společnosti za uplynulých 30 let Existence České republiky. Cena Jože Plečnika, signovaná prezidentem České republiky, je prestižním oceněním, udělovaným každoročně za celoživotní přínos architektuře, stavitelství a ochraně památek významným architektům a stavitelům České republiky. Udílení cen předcházela celonárodní soutěž, kdy jednotlivé kraje nominovaly jednotlivá města a obce za nejvýznamnější a Read more…

Výstava Česká moderní architektura od secese k dnešku je otevřena.

Dne 7.9.2021 se konala vernisáž výstavy Česká moderní architektura od secese k dnešku, která tím byla slavnostně otevřena. Vítejte ve světě architektury, přijďte se podívat na několik generací velikánů české architektury, kteří vybudovali tento stát a dali architektonický základ naší republiky. Do expozice bylo zapojeno 738 staveb, 183 architektonických modelů, 313 vybraných českých architektů, 19 kurátorů, 13 krajů, 18 muzeí a 13 galerií z celé republiky. Vše v rámci 150. výročí narození Jana Kotěry.

Úvodní slovo kurátora výstavy k 150. výročí narození Jana Kotěry

Expozice ke 150. výročí narození Jana Kotěry  Malá expozice Jan Kotěra 150 jako součást výstavy Česká architektura od secese k dnešku je výběrem nejvýznamnějších realizací charakteristických pro Kotěrovu tvorbu. Představuje rané práce počínajíc jednou z prvních secesních realizací v Praze – Peterkovým domem na Václavské náměstí, nebo souborem vil raného období – Trmalovy a Suchardovy vily v Praze, Máchovy vily v Bachyni či Tondrovy vily v Sankt Gilgenu v Rakousku. Dále dvě z významných realizací v Hradci Králové – Okresní dům (1903-1904) a nejvýznamnější Kotěrovo dílo Městské muzeum v Hradci Králové (1906-1913). Národní dům v Prostějově ((1905-1907) a neméně významná realizace Laichterova domu na pražských Vinohradech (1908-1909) nebo vlastní vily v Praze 10 (1908-1909). A také reprezentativní Lembergerovo-Gombrichovy vily ve Vídni (1913-1915). Poslední realizací, které se již Kotěra nedočkal a provedl jí jeho spolupracovník Read more…

Úvodní slovo kurátora výstavy Pražská moderní architektura Patrika Líbala

PRAHA „Město vidím krásné…“, tak by šel parafrázovat počátek slavné věštby kněžny Libuše, pokud by se týkal architektury české metropole. Nelze pominout fakt, že se toto historické město původně rozkládalo mezi Petřínem, Opyší, tedy místem kde stojí Pražský hrad, Letnou, Vítkovem, Šibeničním vrchem, Vinohradským návrším a Vyšehradem, tedy mezi sedmi pahorky. Tím se nejen kulturním významem, ale i geografickou podobou blíží Věčnému městu.  Hlavní stopu zde zanechaly slohy od románské doby po současnost, ale za architekturu světové úrovně lze označit stavby gotické, vrcholně barokní a také některé z 20. století, které ukazuje tato výstava. Počátky moderní architektury jistě silně ovlivnilo holandské stavitelství se zvýrazněním pohledového režného zdiva. Zvláštním fenoménem se stal kubismus, který se v českých zemích výrazně uplatnil i ve Read more…

Úvodní slovo hlavního kurátora výstavy Prof. Vladimíra Šlapety

Výstavu modelů a fotografií kaleidoskopu staveb v Čechách, na Moravě a ve Slezsku za posledních 120 let reprezentuje fyzickou podobu naší země v tomto období z pohledu všech krajů a důležitých měst. Srdce výstavy tvoří expozice díla zakladatele a patrona české moderní architektury Jana Kotěry, jehož 150.výročí narození si budeme na konci roku připomínat.  Výstavu obklopuje symbolický průvod stovky architektů narozených od poloviny devatenáctého století až do konce Pražského jara, tedy s rozptylem téměř 120 let. Mohlo by jich být mnohem víc, ale vždy musí dojít k určité zkratce.Nejstarší z nich, profesor Josef Fanta, byl ještě vyškolen Josefem Zítkem a dalšími představiteli generace Národního divadla , následují žáci české i německé techniky, uměleckoprůmyslové školy a vídeňské akademie před první světovou válkou a představují vývoj architektonické tvorby Read more…

e-vsudybyl.cz: Ocenění za Libušín

V pátek 15. ledna 2021 převzal generální ředitel Národního muzea v přírodě Jindřich Ondruš z rukou Andreje Babiše Cenu premiéra České republiky Grand Prix Patria Nostra 2020. Ocenění bylo uděleno za obnovu Národní kulturní památky Libušín na Pustevnách jako příkladný investiční a architektonický počin.

Translate »