Cena PATRIA NOSTRA

Cena Patria Nostra je udělována za příkladný investiční a architektonický počin přispívající k rozvoji venkova a uspokojování potřeb jeho obyvatel a návštěvníků v jednotlivých krajích ČR, realizovaný v letech 1990 – 2020. Seznam oceněných: Arcibiskupství pražské – za příkladnou péči a vytváření podmínek pro duchovní život českého venkova v letech 1990–2020a) Obci Sazoviceb) farnosti Mysločovicec) Ing. arch. Marku Janu Štěpánovi – za vybudování kostela sv. Václava jako náboženského, kulturního a komunitního stánku obce Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – za příkladné vytváření podmínek k plnohodnotnému životu obyvatel a návštěvníků českého venkovaa) obci Královské Poříčí za vybudování Centra tradičních řemesel konverzí areálu statku Bernard b) autorskému týmu P-TIP Projektová kancelář Sokolov zastoupená Ing. Pavlem Heinzem za projekt rozsáhlé konverze statku Bernard jako Read more…

Ceny PATRIA NOSTRA 2020

Slavnostně rozsvícený Španělský sál Pražského hradu se stal dne 8. října 2020 svědkem ojedinělé události. Byly zde vyhlášeny Ceny Patria Nostra za příkladný investiční a architektonický počin přispívající k rozvoji venkova a uspokojování potřeb jeho obyvatel a návštěvníků v jednotlivých krajích ČR realizovaný v letech 1990-2020 a Ceny Jože Plečnika jako výraz poděkování osobnostem za jejich celoživotní přínos v ochraně a rozvíjení kulturního dědictví a lidových tradic.

Translate »