Tisková zpráva Naše město 1991-2021

Published by Pocta české zemi on

NAŠE MĚSTO 2021

Czech Architecture Week Praha ve spolupráci se Správou pražského hradu a Kanceláří prezidenta republiky zahajují přípravu nad celorepublikovým projektem, jehož téma je NAŠE MĚSTO 2021. Jedná se o architektonicky či urbanisticky nejkvalitnější soubory staveb realizované v posledních třiceti letech ve prospěch života obyvatel a návštěvníků českých a moravských měst.

Nominována budou společenská, kulturní, sociální a sportovní zařízení, stavby občanské vybavenosti dopravní stavby, pěší a klidové zóny, sakrální stavby, projekty k obnově a ochraně kulturní a přírodní krajiny.

Projekty budou posuzovat a nominovat krajská zastupitelstva. Projekty nominované kraji vybere ústřední komise složená z autorit v oboru architektury a urbanismu.

Nejlépe hodnocené projekty a jejich iniciátoři, investoři a realizátoři budou dekorováni Cenou Opera Civitatem 2021 z rukou hejtmanů a podle účelu projektu z rukou jednotlivých ministrů odpovídajících rezortů. Předseda vlády ČR udělí absolutními vítězi cenu Grand Prix Opera Civitatem 2021.

Dále se budou opět ve spolupráci s krajskými úřady nominovat na
Cenu Jože Plečnika osobnosti z řad architektů, stavitelů, stavebníků, osobností veřejného života – starostů, radních a zastupitelů měst a dalších institucí které se nejvíce zasloužily o uchování a obnovu kulturního bohatství našich měst a o jejich současný rozvoj. Nominace se následně předloží prezidentu České republiky, který svým podpisem stvrdí důležitost tohoto ocenění.

Všechny oceněné a některé další projekty budou součásti výstavy Česká moderní architektura od secese k dnešku v Jízdárně Pražského hradu a postupně ve všech krajích, připravuje se i vydání publikace a dokumentární film.

Informace a konzultace:
Dr. Oldřich Janota, předseda přípravného kolegia, tel. 608 029 741
Petr Ivanov, organizátor a člen přípravného kolegia, tel. 606 654 121

Translate »