CZECH ARCHITECTURE WEEK
BUDOVA MÁNES, MASARYKOVO NÁBŘEŽÍ 250/1, 110 00 PRAHA 1
www.architectureweek.cz

FOIBOS BOOKS
Vilová 11, 100 00 PRAHA 10
www.foibosbooks.cz

TISKOVÁ ZPRÁVA
UDĚLENÍ CEN PATRIA NOSTRA A CEN JOŽE PLEČNIKA
NÁŠ VENKOV 1990–2020

Slavnostně rozsvícený Španělský sál Pražského hradu se stal dne 8. října 2020 svědkem ojedinělé události. Byly zde vyhlášeny Ceny Patria Nostra za příkladný investiční a architektonický počin přispívající k rozvoji venkova a uspokojování potřeb jeho obyvatel a návštěvníků v jednotlivých krajích ČR realizovaný v letech 1990-2020 a Ceny Jože Plečnika jako výraz poděkování osobnostem za jejich celoživotní přínos v ochraně a rozvíjení kulturního dědictví a lidových tradic.

Úvodní ceremoniál však proběhl bez předávajících i bez přebírajících, a také bez připravených vystoupení pěveckých, hudební a tanečních souborů z různých krajů.  Covid-19 způsobil, že slavnostní událost museli organizátoři rozdělit k postupnému uskutečnění mezi Kancelář prezidenta republiky, ministerstva, hejtmanství a arcibiskupství.

Tvář obcí Čech, Moravy a Slezska se od roku 1990 postupně mění. Soukromé i veřejné stavby  v mnoha obcích dostaly nový kabát, prostranství kolem nich rozkvetla, vznikly stovky architektonicky i obsahem zajímavých nových objektů nebo objektů, které prošly konverzí. 

Téměř devadesát z nich bylo nominováno na Cenu PATRIA NOSTRA za příkladný investiční a architektonický počin přispívající k rozvoji venkova a k uspokojování potřeb jeho obyvatel a návštěvníků ČR. Vedení kraje ze staveb nominovaných odbornými útvary vybralo na cenu PATRIA NOSTRA jeden objekt a jeho tvůrce k ocenění, udělovanému hejtmanem kraje. Obdobně postupovala resortní ministerstva a pražské arcibiskupství.

Ceny PATRIA NOSTRA 2020

Ceny PATRIA NOSTRA 2020 udělované hejtmany kraje

Plzeňský kraj

Za rekonstrukci železničního mostu v Pňovanech a vybudování lávky pro cyklisty okres Plzeň sever

Laureáti: Bc. Jiří Svoboda, MBA, Ing. Libor Marek a Ing. Ondřej Lojík, Ph.D., Ing. Petr Popsimov, Ing. Vladan Michalík

Karlovarský kraj

Za citlivou rekonstrukci hradu Vildštejn a úpravu jeho podhradí                                                                                        Skalná, okres Cheb

Laureáti: Zuzana Pumrová, Mgr. Rita Skalová, starostka města Skalná, Ing. arch. Václav Zůna, Ing. arch. Luděk Vystyd

Ústecký kraj

Za citlivou rekonstrukci bývalé barokní fary na sídlo obecního úřadu                                                                                             Nové Sedlo, okres Louny

Laureáti: Petr Sýkora, starosta obce Nové Sedlo, Ing. Ivana Vírová, Miroslav Kalbač a Jaroslav Černý

Liberecký kraj

Rekonstrukce sklářského domku Kristiánov čp. 52, tzv. „Liščí bouda“ s expozicí muzea „Sklářská osada Kristiánov“                                                                                                                  Kristiánov u Bedřichova, okres Jablonec nad Nisou

Laureáti: Ing. Milada Valečková (ředitelka muzea), Ing. arch. Pavel Tauš, Ing. Jan Červenka, Mgr. Barbora Klimšová 

Královéhradecký kraj

Za znovuzrození kostela Nanebevzetí Panny Marie v Neratově                                                           okres Rychnov nad Kněžnou

Laureáti: Mons. Josef Suchár, farář, Ing. arch. Miroslav Talaša

Středočeský kraj

Za citlivou rekonstrukci bývalé obecné školy na interaktivní muzeum Včelí svět Hulice
okres Benešov

Laureáti: Martin Kapek, starosta obce Hulice, Ing. arch. Jiří Poláček a Ing. arch. Václav Škarda, Jana Šimková, ředitelka muzea

Kraj Vysočina

Za stavbu energeticky úsporné mateřské školy v Sedlejově 
okres Jihlava

Laureáti: Ing. Milan Beneš, starosta obce Sedlejov, Ing. arch. Jiří Ondráček a Jaroslav Svoboda

Jihomoravský kraj 

Za obnovu národní kulturní památky Větrného mlýna v Kuželově 
okres Hodonín

Laueráti: Ing. Ivo Štěpánek, ředitel Technického muzea Brno, Ing. Bořivoj Hložek, projektant sanace a obnovy národní kulturní památky, Vladimír Špička st., Josef Kudrna

Olomoucký kraj

Za vybudování centra ekologických aktivit Sluňákov v Horce nad Moravou
okres Olomouc

Laureáti: Mgr. Miroslav Žbánek, MPA, primátor statutárního města Olomouce,

Ing. arch. Roman Brychta, Michal Bartoš, ředitel centra ekologických aktivit Sluňákov 

Moravskoslezský kraj

Za realizaci areálu Křížové cesty a prostranství u kostela sv. Matouše v obci Hať                                                                                                                                                  okres Opava

Laureáti: Werner Vyletělek, starosta obce Hať, Ing. Daniel Kozel, Stanislav Mika, umělecký malíř a řezbář

Zlínský kraj

Za mimořádné úsilí o vybudování kostela sv. Václava v obci Sazovice                                                                                                                    okres Zlín

Laureáti: Marie Rapantová, Václav Miklík, Spolek pro výstavbu kostela sv. Václava v Sazovicích, Edita Hrbáčková, starostka obce Sazovice, Ing. arch. Marek Jan Štěpán, Štěpán Dušan Dosoudil, 

Hlavní město Praha 

za obnovu Lítožnického rybníka, Praha Dubeč

Laureáti: Hlavní město Praha RNDr. Štěpán Kyjovský, ředitel odboru ochrany prostředí
Envicons s.r.o., Ekotechnik-Inženýring s.r.o.
SINPPS s.r.o. 

Oborové ceny:

Cena PATRIA NOSTRA 2020 Arcibiskupství pražského

za vybudování kostela sv. Václava jako náboženského, kulturního a komunitního stánku obce
okres Zlín

Cenu předá: Mons. ThLic. Arcibiskup Dominik kardinál Duka O.P.

Laureáti: P. Michal Šálek, farář, Edita Hrbáčková, starostka obce Sazovice, Ing. arch. Marek Jan Štěpán 

Cena PATRIA NOSTRA 2020 ministryně pro místní rozvoj ČR

Statek Bernard,centrum řemesel a naučná stezka Královské Poříčí
okres Sokolov

Cenu předá: Ing. Klára Dostálová, ministryně

Laureáti: Michal Kováč, starosta obce Královské Poříčí, Ing. Pavel Heinz

Cena PATRIA NOSTRA 2020 ministra průmyslu a obchodu ČR

Novostavba výrobní haly firmy CECHO-BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o. Polnička
okres Žďár nad Sázavou

Cenu předá: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA., ministr

Laureáti: Bohumil Cempírek, majitel a investor novostavby výrobní haly firmy CECHO – BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o. v Polničce, Ing. arch. Martin Zezula a Ing. Zdeněk Tulis, 
Stanislav Šmerda, stavební firma A+Š stavby s.r.o.

Cena PATRIA NOSTRA 2020 ministra kultury ČR                                                             
za záchranu a památkovou obnovu Tančírny v Račím údolí v Rychlebských horách

okres Jeseník

Cenu předá: PhDr. Lubomír Zaorálek, ministr

Laureáti: Mgr. Aleš Chromík, starosta obce Bernartice, Ing. arch. Michal Sborwitz, Miroslav Zezulka, stavební společnost COMMODUM, spol. s.r.o.


Cena PATRIA NOSTRA 2020 ministra zemědělství ČR

za péči o rozvoj českého venkova

Cenu předá: Ing. Miroslav Toman, ministr

Laureáti: Rodina Korcových
Ing. Jan Holoubek

Cena premiéra České republiky GRAND PRIX PATRIA NOSTRA 2020

za obnovu objektu národní kulturní památky areál Pustevny objekt Libušín

Cenu předá: Ing. Andrej Babiš, předseda vlády

Laureáti: Národní muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm, Ing. Bc. Jindřich Ondruš, generální ředitel
Masák a Partner s.r.o., Archatt s.r.o. 

CENA JOŽE PLEČNIKA 2020

 • Ak. sochař René Tikal
 • Bc. Petr Hudousek
 • Ing. Antonín Závada
 • Jan Pijáček
 • Jaroslav Benda
 • Karel Schmied
 • Marie Zdeňková
 • Ing. arch. Miloslav Michalec
 • Miroslav Kovařík
 • PhDr. František Ledvinka
 • PhDr. Jana Spathová
 • PhDr. Lubomír Procházka, CSc.
 • PhDr. Věra Kovářů
 • PhDr. Vladimíra Jakouběová
 • Richard Mlýnek
 • Mgr. Ladislav Valtr


Informace pro novináře:

ORGANIZÁTOŘI projektu NÁŠ VENKOV 1990–2020 připravují filmovou prezentaci akce a vydání Sborníku Náš venkov 1990–2020 s prezentací vítězných a nominovaných staveb

Na www.poctaceskezemi.cz v rubrice Náš venkov 1990–2020 můžete bezplatně stáhnout k uveřejnění fotografie oceněných objektů v tiskové kvalitě a fotografie a životopisy laureátů Cen Jože Plečnika 

K informacím o aktivitách Czech Architecture week, projektu Náš venkov 1990–2020 kontaktujte Ing. Petra Ivanova ivanov@architectureweek.cz

K nominovaným objektům a publikaci Náš venkov 1990–2020 kontaktujte ředitele Kotěrova centra architektury dr. Oldřicha Janotu mob. 608 029 741, email: o.janota@foibos.cz

Informace o místech oficiálního předávání Cen PATRIA NOSTRA a Cen Jože Plečnika podává manažerka akce Bc. Markéta Jiroušová tel. 725 932 161 email: jirousova@architectureweek.cz

V Praze 8.10.2020

Translate »