Dr. Oldřich Janota,
předseda přípravného výboru

Vážené slavnostní shromáždění, dámy a pánové,

na dnešním večeru k poctě české památkové péči
se dostalo i mně pocty zahájit toto slavnostní shromáždění
právě zde na staroslavném Pražském hradě
a přivítat Vás všechny, vzácné a milé hosty.

Po historických událostech z roku 1989 se kulturnímu
dědictví našich předků otevřela nová slibná budoucnost.
Za uplynulých třicet let se podařilo zrenovovat
nemalý počet pamětihodností v každém kraji
do jejich původní krásy.

Jednou z nejvzácnějších je právě toto posvátné místo,
kde se v dnešní den setkáváme, historické místo
naší země, které se péčí prezidenta Masaryka a dílem
tvůrců v čele s Jože Plečnikem stalo sídlem hlavy demokratického
státu – Republiky československé. Sídlem, které díky převratným změnám po roce 1989 se opět vrátilo ke svému poslání a díky památkové péči posledních let do svého prvorepublikového lesku.

Mnohé z památek, které dnes s jejich vlastníky i tvůrci
obnovy získají cenu, náleží k našim národním kulturním
památkám a památkám oceněným zápise
na Seznam světového dědictví UNESCO, jako nedávno
zapsaný Národní hřebčín v Kladrubech nad
Labem.

Právě úcta k odborným znalostem a uměleckému
a řemeslnému mistrovství těch, kteří o kulturní dědictví
pečují, stála za vznikem projektu Opera Historica
a za udílením Ceny Jože Plečnika.

Dovolte mi, abych jménem pořadatelů a organizátorů:
– poděkoval Pražskému hradu a jeho Správě za uspořádání
tohoto slavnostního setkání;
– poděkoval krajům českým, moravským a moravskoslezskému,
majitelům, investorům, tvůrcům obnovy
památek, osobnostem, které věnují celý svůj
plodný život památkám u nás, a všem, kteří přikládají
ruku k dílu za péči o záchranu, obnovu a uchovávání,
a rovněž využití tohoto našeho bohatství;
– poděkoval všem partnerům, kteří finančně toto setkání
podpořili.

Zároveň mám tu čest přivítat mezi námi vzácné zahraniční
hosty a jejich prostřednictvím poděkovat
těm mezinárodním společenstvím, která pomáhají
a přispívají k uchování památkového bohatství naší
země, bohatství nepatřícího jen nám, ale také Evropě
a světu.

Chtěl bych, věřím že spolu s Vámi všemi, vyjádřit
úctu a vděk všem našim lidem, kteří dnes a denně pečují
o skvosty v podobě našich pamětihodností, včetně
těch nejdrobnějších památek v naší krajině; a dále
vyjádřit z tohoto místa potěšení, že naše národní organizace
a instituce, kraje, města a obce na tyto lidi
nezapomínají a pravidelně podporují a oceňují jejich
práci.

V neposlední řadě chci poděkovat Národnímu památkovému
ústavu a odborné porotě, která odpovědně
a s vysokou profesionalitou posoudila nominace krajů
a doporučila ocenění těch nejlepších.

Budeme však svědky toho, že to nebyl jen hlas poroty,
ale také desetitisíce hlasů veřejnosti, jež se připojily
k hodnocení díla památkové péče.

A nemohu zapomenout na poděkování řadě spolupracovníků,
kteří pomohli toto setkání připravit
a realizovat.

Přeji nám všem zde ve Španělském sále, abychom
prožívali spolu s oceněnými osobnostmi potěšení
z tohoto večera, který lze s trochou nadsázky nazvat
ÓDOU na počest dobrého díla, jehož jméno je „památková
péče“.

Oldřich Janota

Categories: Osobnosti

Translate »