PhDr. Lubomír Zaorálek,
ministr kultury ČR

O památkách, které se nám dochovaly, platí prakticky
to samé, co napsal Cicero o dějinách: jsou svědectvím
časů, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou
života a poslem minulosti.

Když projíždím křížem krážem Českou republikou,
jsem nadšený z udržovaných památkových rezervací
a zón, zachráněných zámků i opravených historických
domů. Zatímco ale každý takový objekt přitáhne
pozornost sám, na ty, co mají zásluhu na jejich výborném
stavu – památkáře, architekty, restaurátory,
zodpovědné vlastníky či občanské nadšence zajímající
se o tvář našich sídel – je nutné upozornit. K tomu
mimo jiné slouží Cena Opera Historica. Smekám
před všemi, kteří ji obdrželi, ale i před mnohými dalšími,
co by ji zasloužili.

Těší mě, že péče o památky je prioritou spojující
centrální i regionální politiku, levici i pravici. Těžko
můžeme chtít, aby potomci ocenili a rozvíjeli naši
práci, když my nebudeme mít v úctě to, co zbylo po
našich předcích. Každá koruna na pomoc památkám
je výhodnou investicí do historické paměti. Nestačí
přitom být aktivní na konkrétních místech, důležitá
je také kvalitní legislativa a koncepční přístup státu
i obcí k ochraně památek či urbanistickému rozvoji.
Jen když naše kroky budou promyšlené a citlivé, můžeme
obhájit pověst kulturního a vzdělaného národa,
který ví, odkud přichází a kam jde.

Lubomír Zaorálek

Categories: Osobnosti

Translate »