V rámci 16. ročníku mezinárodního festivalu architektury a urbanismu Architecture Week Praha ve dnech 1.9. – 30. 10. 2022 proběhne projekt „Architektura a urbanismus V4+2“ v Plečnikově vyhlídce na Pražském hradě.

Koncepce celého projektu je založena na prezentaci vítězných projektů v jednotlivých státech za posledních 10 let a na porovnání současné architektonické a urbanistické scény členských zemí Vysegradské čtyřky.

Memorandum o spolupráci a přípravě projektu bylo slavnostně podepsáno představiteli profesních organizací dne 4. 10. 2022 v rámci slavnostního večera ve Španělském sále na Pražském hradě. Podporu a záštitu této myšlence také vyslovila Union od Architects. V rámci přípravy této výstavy se organizátoři domluvili na tom, že již tradiční formát V4 se rozšíří o Slovinsko a Rakousko.

Zvláštní důraz a pozornost si zaslouží fakt, že je to mimořádnou příležitostí pro setkání, výměnu názorů a zkušeností mezi vedoucími představiteli architektonické scény.

Na přípravě projektu „Architektura a urbanismus V4 + 2“ se podílí Kancelář prezidenta republiky, Správa Pražského hradu, dále Spolek architektov Slovenska, Stowarzyszenie Architektów Polskich, Association of Hungarian Architects, Obec architektů ČR a mezinárodní festival Architecture Week Praha.

Součástí této mezinárodní přehlídky architektury se budou udělovat Ceny Jože Plečnika 2022, poprvé v mezinárodním formátu. Nominace budou předkládány organizátorům ze strany SAS, SARP, AHA, OA, ZAPS a CAAA. Středoevropská cena za architekturu Jože Plečnika se bude udělovat dne 8. 9. 2022 ve Španělském sále na Pražském hradě.

Ing. Petr Ivanov

Organizátor a člen přípravného kolegia

Translate »