Největší pocta za celoživotní přínos architektuře a stavitelství – cena Jože Plečnika

Během mezinárodního dne architektury, který se po celém světě slaví 1. října, byly ve Španělském sále Pražského hradu uděleny ceny za celoživotní přínos architektuře a stavitelství – ceny Jože Plečnika, pro významné architekty a stavitele z České a Slovenské republiky.

Cena nese jméno vynikajícího slovinského architekta Jože Plečnika, kterého Češi považují za svého hradního architekta. Plečnik totiž po první světové válce dostal objednávku na obnovu Pražského hradu a celkově tak ovlivnil podobu hlavního města Prahy.  Zajímavostí je, že za tuto a další zakázky pro prezidentskou kancelář Československé republiky nikdy nepřijal žádný honorář. Byl toho názoru, že samotná práce na zakázce je pro něj největší poctou.

Cena Jože Plečnika se uděluje u příležitosti celostátních oslav založení samostatné Československé republiky v roce 1918 v rámci slavnostního večera, který připomíná a vyzdvihuje význam československé architektury a stavitelství posledních 100 let.

Slavnostní předání ve společnosti více než 800 vybraných hostů je součástí oslav 100. výročí založení Československa pořádaných mezinárodním festivalem architektury a urbanismu Architecture Week Praha a Správou Pražského hradu. Ceny osobně předaly vysocí ústavní činitelé a další významné politické osobnosti krajů, měst a profesních organizací.

Na tvorbě seznamu oceněných osobností se ve spolupráci s Czech Architecture Week podíleli státní instituce a profesní organizace: Spolok architektov Slovenska, Obec architektů ČR, Foibos Books, ale také Krajské úřady, Krajská města, Hlavní město Praha, AUÚP, ČKAIT a další.

Nominaci jednotlivých osobností doplní garant v příslušné oblasti, které předává čtyřčlenné komisi k závěrečnému vyhodnocení. Garantem je významná osobnost v oblasti architektury a stavitelství disponující navíc i vhledem do lokálního vývoje a širšího kontextu.

Translate »