Hrad Vildštejn a revitalizace jeho podhradí
Hrad Vildštejn pochází z poloviny 13. století a spolu se zámkem byl  od 50. let značně devastován. Jako zázrakem nedošlo v 80. letech k jeho demolici a dnes je díky soukromému majiteli restaurován a spolu se svým podhradím revitalizovaným zásluhou města Skalná postupně navracen do své krásy.

Cenu předává:
Mgr. Petr Kubis, hejtman
Ceny přebírají:
Zuzana Pumrová
Mgr. Rita Skalová, starostka města Skalná
Ing. arch. Václav Zůna
Ing. arch. Luděk Vystyd, přebírá syn Luděk Vystyd
společnost Eurovia CS a.s.

Translate »