Hlavní město Praha CENA PATRIA NOSTRA 2020 za projekt obnovy Lítožnického rybníka Praha Dubeč.

Obnovu Lítožnického rybníka v pražské části Dubeč si vyžádal havarijní stav  třech litožnických rybníků.  Práce na obnově začaly v roce 2016 a při odbahnění Nového rybníka a následném archeologickém výzkumu bylo na dně objeveno rozsáhlé germánské osídlení, neolitické hroby i části středověké vesnice. Bylo vybudováno nové výpustní zařízení, opravena hráz,vystavěn boční  bezpečnostní přeliv. Aby mohl být rybník obnoven téměř v původní výměře, byla dostavěna chybějící část hráze v západní části rybníka.  S obnovou byla provedena i výstavba cestní sítě, tůní a výsadby zeleně.

Ceny předává:
Ing. Petr Hlubuček
Ceny přebírají:
Hlavní město Praha RNDr. Štěpán Kyjovský, ředitel odboru ochrany prostředí
Envicons s.r.o., Ekotechnik-Inženýring s.r.o.
SINPPS s.r.o.

Translate »