Miroslav Masák, narozen 23. května 1932 v Úvalech, je architekt, vysokoškolský profesor a bývalý poradce prezidenta Václava Havla.

Miroslav Masák vystudoval v letech 1952–58 Fakultu architektury a pozemního stavitelství ČVUT u prof. Josefa Kittricha). V letech 1958–91 pracuje v Libereckém projektovém ústavu (Stavoprojekt Liberec). V roce 1968 spoluzakládá Sdružení inženýrů a architektů v Liberci (SIAL), díky kterému mohl také založit a vést ve své době, ale i do dnes unikátní tzv. Školku – samostatný ateliér čerstvých absolventů – architektů. V letech 1987–1989 působí jako člen skupiny Obecní dům a Otevřený dialog. Roku 1988 spoluzakládá nezávislé sdružení českých umělců Nová skupina. V  1989–1990 je členem prezídia Obce českých architektů v Praze. V listopadu 1989 se angažuje v koordinačním centru Občanského fóra, což ho vede v lednu 1990 k jmenování odborným poradcem prezidenta ČSFR. Zároveň je pověřen koncipováním dalšího rozvoje Pražského hradu. Od roku 1991 se stává ředitelem kulturní sekce Kanceláře prezidenta republiky a od září 1991 se stal asistentem prezidenta ČSFR. Roku 1993 je místopředsedou nově zřízené Rady Pražského hradu. Od roku 1994 působil také jako externí pedagog Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně. Od roku 1995 pracuje v pracovní skupině České komory architektů, kde je od roku 1997 členem představenstva a pověřen vedením úseku vzdělání architektů. V roce 1999 byl jmenován profesorem na Vysokém učení technickém v Brně v oboru architektura.

Architekt Masák je výrazně spjat s historií libereckého ateliéru SIAL, který pod vedením architekta Karla Hubáčka představoval od 60. let jeden z mála výrazných a osobitých proudů tehdejší české architektury. V něm vytvořil nebo spolupracoval na nejvýznamnější české architektuře své doby. Architektura Miroslava Masáka prošla od britského brutalismu, přes organickou architekturu, etapu „manšinismu“ až k návratu k střídmému minimalismu.

Translate »