Václav Girsa v roce 1969 absolvoval Fakultu stavební ČVUT Praha, obor architektura a poté v roce 1972 AVU Praha, školu architektury. Až do roku 1990 pracoval v SÚRPMO Praha a od roku 1991 v GIRSA AT s.r.o., Atelier pro obnovu a konzervaci historických staveb, s arch. Miloslavem Hanzlem, od 2016 STRNADOVÁ-GIRSA spol. s r.o. Pedagogickou dráhu začal na FA ČVUT v roce 1992, od roku 1995 jako docent pro obor rekonstrukce a ochrana památek a od roku 2008 jako profesor a zároveň jako vedoucí Ústavu památkové péče FA ČVUT. Celoživotně se věnuje obnově historického stavebního fondu, kde vytvořil rozsáhlý soubor realizací, oceňovaný u nás i v zahraničí. Je členem mnoha profesních organizací, členem Vědecké rady NPÚ a řady odborných komisí v oblasti památkové péče. Od ledna 2015 je prezidentem Českého národního komitétu ICOMOS.

Translate »