Jiří Suchomel, narozen 14. září 1944 v Kladně, je český architekt, vysokoškolský profesor, jeden ze zakladatelů Fakulty architektury Technické univerzity v Liberci, její bývalý děkan a současný proděkan.
Vystudoval Fakultu stavební ČVUT a AVU v Praze. V roce 1965 praktikoval u Landbauamtu v Donauwörthu, v roce 1966 pracoval v ateliéru George, Trew a Dunn v Londýně a v roce 1969 také u architekta Gottfrieda Böhma v Cáchách. V tomtéž roce se stal členem Školky SIAL.

Translate »