Pavel Švancer, 9. června 1934 Bratislava – 1. ledna 2019 Litoměřice, byl český architekt. V Praze na Českém vysokém učení technickém (ČVUT v Praze) vystudoval Fakulty architektury a pozemního stavitelství, kde ho odborně vedl například Jindřich Krise. Mezi roky 1958 a 1991 působil v libereckém Stavoprojektu, a to nejprve pod vedením Karla Hubáčka v jeho ateliéru 02 (1958–1975) a následně od roku 1975 coby vedoucí ateliéru 1. V letech 1969 a 1970 vyjel na zahraniční stáž do francouzského města La Rochelle. Po sametové revoluci roku 1991 založil spolu s Pavlem Vaněčkem architektonickou kancelář nazvanou Union Arch.

Translate »