Naděžda Goryczková vystudovala Fakultu architektury VUT v Brně. Od roku 1987 působila v ostravském Krajském středisku státní památkové péče. Po sloučení samostatných památkových ústavů k 1. 1. 2003 v Národní památkový ústav byla jmenována ředitelkou územního odborného pracoviště v Ostravě. V prosinci 2008 se pak stala generální ředitelkou Národního památkového ústavu. V této funkci usiluje o modernizaci a větší otevřenost instituce. Odborně se specializuje na průzkum a obnovu památek moderní architektury, je spoluautorkou řady publikací i odborných článků zaměřených na moderní architekturu a industriální dědictví. Je členkou vědecké rady ministra kultury, vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE, čestnou členkou vědecko-umělecké rady Fakulty architektury ČVUT, členkou Českého národního komitétu ICOMOS, správní rady AVU a předsedkyní národní hodnoticí komise EHL.

Translate »