Ing. arch. Karel Typovský se narodil 4. 10. 1923 v Olomouci. Vystudoval olomouckou Reálku a během války absolvoval Vyšší průmyslovou školu stavební v Brně. Po maturitě byl nasazen do strojíren fa Baťa ve Zlíně. Zde začalo první snažení v kresbě a v chápání výtvarného umění. I když nebyl žákem zlínské školy umění, měl obdivný pohled na tvorbu malíře Hrocha, Hofmana a sochaře Makovského a dalších.
 Po válce se rozhodoval mezi Umělecko – průmyslovou školou a Vysokou školou architektury. Zkušenosti a znalosti z průmyslové školy nasměrovali Typovského na Vysokou školu architektury v Praze – Dejvicích. Tam přednášeli vyjímeční profesoři, architekti a výtvarníci jako Mašek, Honzík, Krch, Černý, Liesler, Štech a další, kteří po dobu války nesměli učit.
Během studia si Typovský přividělával prací na urbanistickém řešení vltavské přehrady od Svatojánských proudů až po Kamík a to kreslením krajiny se zákresem budoucí zvýšené hladiny Vltavy.
Po absolvování Vysoké školy architektury nastoupil do atelieru prof. Krohy, kde s Kádlem, Pešánkem a Gavlasem se řešila studie Náměstí budovatelů v Praze, Od prof. Krohy přešel do Stavoprojektu Praha.
V Praze bylo velmi těžké získat byt a tak odešel do Olomouce, kde pracoval jako hlavní architekt Atelieru “T” až do penze.

Translate »