Otakar Binar, narozen 17. června 1931 v Jaroměři, je český akademický architekt. Po druhé světové válce se rok učil zedníkem, ale pak nastoupil na libereckou střední průmyslovou školu stavební, po jejímž dokončení pracoval v Československé správě silnic v Turnově. V letech 1952–1958 vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze v ateliéru vedeném profesorem Josefem Grusem. Po jejím dokončení pracoval deset let v Krajském projektovém ústavu pro výstavbu měst a vesnic v Liberci, odkud odešel jako spoluzakládající člen do SIALu. Od roku 1972 do roku 1990 působil ve Stavoprojektu Liberec a téhož roku se do SIALu vrátil. Od roku 1998 je činný v soukromé projektové činnosti.

Translate »