Nominace Ceny Opera Civitatem​

Published by Pocta české zemi on

Celorepublikový projekt Naše město 1991–2021 vstupuje do závěrečné fáze.

Slavnostní večer ve Španělském sále Pražského hradu je koncipován jako pocta laureátům, a také jako oslava architektury, urbanismu a rozvoji měst Čech, Moravy a Slezska. V úvodu večera, za účasti představitelů krajů, ministerstev, ústředních orgánů a institucí
a dalších čestných hostů budou představeni laureáti Cen Opera Civitatem Cen Jože Plečnika a v hlavním koncertním programu vystoupí reprezentativní soubory a sólisté našich měst.

Ceny Opera Civitatem 2021 budou udělovány hejtmany, ministerstvy a předsedou vlády ČR městům, které v uplynulých 30 letech realizovali nejkvalitnější a nejprospěšnější soubory veřejných staveb ku prospěchu jejich občanů a návštěvníků. Oceněna budou nově vybudovaná společenská, sociální, kulturní a sportovní zařízení, stavby občanské vybavenosti, stavby k řešení dopravní infrastruktury, pěších a klidových zón, stavby k obnově a ochraně kulturní a přírodní krajiny města, sakrální stavby apod.

Dále se budou opět udělovat Ceny Jože Plečnika osobnostem z řad architektů, stavitelů, stavebníků, osobností veřejného života – starostů, radních a zastupitelů měst a dalších institucí které se nejvíce zasloužily o uchování a obnovu kulturního bohatství našich měst a o jejich současný rozvoj.

Translate »